Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

XV tom Rocznika Muzeum Papiernictwa już dostępny

03.02.2022

Z największą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, XV już tom Rocznika Muzeum Papiernictwa. Choć rok 2021, ze względu na wciąż obecną pandemię COVID-19, nie był rokiem łatwym dla muzealników, nie poddaliśmy się i nie próżnowaliśmy. Niniejsza publikacja jest kwintesencją podjętych przez nas w tym trudnym okresie działań, których wynikami pragniemy się z Państwem podzielić.

Publikacja składa się z sześciu działów. W pierwszym z nich, zatytułowanym Artykuły i rozprawy, przeczytamy recenzowany artykuł autorstwa Karoliny Dyjas, o papierni w Dęblinie, która odgrywała duże znaczenie jako dostawca papieru do wielu okolicznych miejscowości. Autorka zwraca tu uwagę na istotny fakt – papiernia ta powstała w tym samym okresie, co młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju. Prócz ciekawej historii, w artykule znajdziemy również omówienie filigranów papierni dęblińskiej, z których duża część znajduje się w zbiorach naszej placówki. Autorem drugiego artykułu w niniejszym dziale jest dyrektor Muzeum Papiernictwa, Maciej Szymczyk, który skupia się na powojennych losach przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej. Opracowanie jest kontynuacją wywodu opublikowanego w XIV tomie Rocznika.

W drugim dziale, Leksykon artystów dusznickich, autorstwa Reinera Sachsa, odnajdziemy kolejną część (nazwiska od „B” do „G”) not biograficznych artystów związanych z Dusznikami przed 1945 rokiem.  

W trzecim dziale, Relacje, przedstawiamy artykuł Leszka Goetzendorfa-Grabowskiego, który to podczas pobytu w Ustroniu odnalazł informacje o zapomnianym młynie papierniczym, działającym w tej miejscowości w XVIII i XIX wieku. Nadesłane do muzeum opracowanie zawiera relację o ustrońskiej papierni i jej następczyni – fabryce papieru w Hermanicach-Ustroniu.

Czwarty dział, Wspomnienia, zawiera teksty poświęcone trzem osobom związanym z Muzeum Papiernictwa, które odeszły w ostatnim czasie; upamiętniamy w nich Huberta Jarmułowicza, dyrektora przedsiębiorstw papierniczych w Bardzie, Kwidzynie i Włocławku, Edwarda Barana, wybitnego artystę uznawanego za pierwszego Polaka wykorzystującego papier jako tworzywo prac artystycznych oraz Józefa Dąbrowskiego, technologa papiernika oraz historyka papiernictwa.

W piątym dziale zamieszczamy nadesłaną przez prof. Małgorzatę Ruchniewicz recenzję Rocznika Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 25 tom tego pisma został wydany przed kilkoma miesiącami i fakt ten wart jest odnotowania w Roczniku Muzeum Papiernictwa.

Ostatni dział tradycyjnie zawiera materiały ilustrujące działalność muzeum w 2020 roku. Autorką kroniki jest Dagmara Kacperowska. Znajdziemy w niej wykaz wystaw czasowych, a także zestawienie statystyczne oraz spis pracowników zatrudnionych w naszej placówce w ubiegłym roku.

Wersję papierową XV tomu Rocznika będzie można nabyć w naszym sklepie internetowym.

Niebawem, na naszej stronie internetowej udostępnimy również jego wersję elektroniczną.