Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

O muzeum

Nasze muzeum to nie tylko eksponaty i opisy. Nie oczekuj przysłowiowej muzealnej ciszy. Tu się dużo dzieje!

W dusznickim młynie papierniczym wciąż wyrabia się papier

Nasi papiernicy – tak samo jak ich poprzednicy przez ponad cztery wieki – zanurzają sita w kadzi i odciskają zaczerpniętą warstwę masy papierniczej na chłonącej wodę przekładce. Tak powstaje każdy pojedynczy arkusz.

Czerpanie papieru

Zrobisz go sam

Zwiedzając muzeum na żywo zobaczysz więc, jak wytwarza się papier metodą znaną od średniowiecza. Co więcej – uczestnicząc w warsztatach, samodzielnie wyczerpiesz swoją kartkę. Możesz także wziąć udział w innych praktycznych zajęciach rozwijających kreatywność, oczywiście z wykorzystaniem papieru.

Warsztaty

Święto Papieru

Organizujemy je w ostatni lipcowy weekend. Udział w festynie jak i zwiedzanie w tym czasie Muzeum są bezpłatne, a oferta aktywnego uczestnictwa wyjątkowo atrakcyjna: czerpanie i zdobienie papieru, badanie jego właściwości, drukowanie. Do tego liczne stoiska artystyczne, rzemieślnicze oraz handlowe, oferujące lokalne produkty.

Święto Papieru

Noc Muzeów, Wielka Orkiestra i inne okazje

Noc muzeów – ogólnopolska inicjatywa kulturalno-edukacyjna – jest także nocą Muzeum Papiernictwa. Zwiedzanie jest wtedy bezpłatne, a towarzyszą mu zawsze dodatkowe atrakcje – warsztaty sztuki papieru, nowa wystawa czasowa, interesujący pokaz, czy nawet spektakl.

Włączamy się również w realizację przedsięwzięć w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, organizując np. wykłady poświęcone dziejom Dusznik-Zdroju.

Okolicznościowe atrakcje, zazwyczaj z wykorzystaniem warsztatów papierowej kreacji, towarzyszą takim okazjom, jak Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Gwiazdka itp. Od kilku lat w dusznickiej papierni czerpie się papierowe serduszka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Plenery artystyczne

organizowane przez nas w Dusznikach-Zdroju, często tematycznie związane z obiektem zabytkowej papierni. Biorą w nich udział zazwyczaj studenci akademii sztuk pięknych pod kierunkiem wykładowców, ale też uczniowie okolicznych liceów i gimnazjów prowadzeni z kolei przez studentów ASP.

Sztuka papieru

Artyści wykorzystujący masę papierniczą czy sam papier jako tworzywo artystyczne są częstymi gośćmi dusznickiego młyna. Korzystają z naszej czerpalni kreując nowe dzieła, pokazują swój warsztat, wystawiają u nas swoje prace. Są wśród nich twórcy z zagranicy. W 2001 r. w Muzeum Papiernictwa odbył się Międzynarodowy Kongres IAPMA – Stowarzyszenia Artystów Papieru.

Więcej o sztuce papieru

Czerpać można wszędzie!

Aktywność kulturalno-edukacyjna Muzeum Papiernictwa nie ogranicza się do jego siedziby. Oprócz wystaw „wędrujących”, wykorzystujemy przewoźne stanowisko czerpalnicze do organizowania warsztatów czerpania papieru w bardzo różnych miejscach dla bardzo różnych odbiorców. Połączone z upowszechnianiem wiedzy o papierze i naszym młynie papierniczym, najczęściej prezentowane są podczas festynów, imprez kulturalnych i promocyjnych, targów turystycznych. Nasze warsztaty były obecne m. in. na „Przystanku Woodstock”, a nawet w programie telewizyjnym „Jaka to melodia”.

Współpraca za środowiskiem

Muzeum Papiernictwa od 2008 r. przyznaje tytuły Honorowych Kustoszów. Otrzymują je osoby prywatne oraz instytucje tzw. Przyjaciele Muzeum Papiernictwa. 

Wykaz kustoszów honorowych