Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Zabezpieczenie ppoż.

Dusznicki młyn papierniczy jest bezcennym zabytkiem drewnianego budownictwa przemysłowego. Zbudowany z łatwopalnego materiału, jest w ogromnym stopniu narażony na zniszczenie w przypadku pożaru.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu stało więc jednym z priorytetów inwestycyjnych Muzeum Papiernictwa i jako takie znalazło się w projekcie zgłoszonym do dofinansowania z funduszy EOG i funduszy norweskich.

W efekcie w obiekcie zainstalowany został automatyczny system detekcji pożaru i gaszenia mgłą wodną, obejmujący zarówno dach i ściany budynków papierni, jak i wnętrza.

Systemy gaszenia mgłą wodną należą do najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w cennych obiektach zabytkowych. Podstawową zasadą ich działania jest jednoczesne uruchomienie wszystkich głowic mgłowych w zagrożonej strefie, tak aby powstały krople wody odpowiedniej wielkości, posiadające dużą zdolność pochłaniania energii cieplnej.

Podstawową zaletą takich systemów jest stosunkowo niewielkie zużycie wody. Nie jest zatem konieczne uwzględnienie dużego zbiornika z jej zapasem. Co bardzo istotne – w przypadku zadziałania systemu, użycie wody w postaci rozproszonych kropelek niewielkiej średnicy powoduje zminimalizowanie ewentualnych strat materialnych w pomieszczeniach.


System gaszenia – relacja z budowy

System gaszenia – tak się to robi

System gaszenia gotowy!