Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Strona główna

 • Dzieje młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju sięgają połowy XVI w. To jeden z najokazalszych zabytków drewnianego budownictwa przemysłowego w Polsce.

  Dzieje Młyna

 • Mieści się tu Muzeum Papiernictwa, w którym staramy się o jak najlepsze zachowanie obiektu dla przyszłych pokoleń i o możliwie najpełniejsze wykorzystanie jego potencjału.

  Muzeum

 • Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój

  Celom tym służy zrealizowany przez nas w latach 2014 – 2017 program inwestycyjny o prawie 10-milionowym budżecie, finansowany z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz środków krajowych.

  Projekt

 • Dzięki dotacjom ukończyliśmy renowację

  i adaptację budynku dawnej suszarni papieru. Powstały w nim dwie nowe wystawy stałe oraz nowoczesne pomieszczenie dla cieszących się ogromnym zainteresowaniem muzealnych lekcji i warsztatów.

  Renowacja i adaptacja

 • Kompleks młyna uzyskał ponadto zaawansowane zabezpieczenie przeciwpożarowe, chroniące nie tylko wspaniały obiekt, ale i cenne zbiory.

  Zabezpieczenia ppoż.

 • Część tych zbiorów w ramach projektu została poddana konserwacji oraz digitalizacji. Pozwala to z jednej strony dłużej zachować oryginały, z drugiej – uwiecznić je w cyfrowych obrazach.

  Konserwacja i digitalizacja

 • Wdrożenie projektu przyczyniło się również do szerszego rozpowszechnienia wiedzy o młynie papierniczym i Muzeum Papiernictwa, a w konsekwencji o papierze oraz jego epokowej roli w rozwoju cywilizacji i kultury.

  Promocja projektu

 • Zakończenie zadań projektowych nastąpiło w 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ich realizacji.

  Aktualności – projekt