Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Skąd się wziął papier?

Zrób sobie kartkę

Lekcja historii inaczej

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć, że:

  • w Dusznikach czerpanie papieru zapoczątkowano przed 1562 r.,
  • dusznicki młyn papierniczy jest dziś jednym z najcenniejszych zabytków w skali świata, a w 2011 r. uzyskał status Pomnika Historii,
  • obecnie trwają starania o wpisanie papierni na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO (od października 2019 r. młyn znajduje się na liście informacyjnej UNESCO),
  •  pierwszy polski młyn papierniczy powstał w 1491 r. w Prądniku Czerwonym (dziś dzielnica Krakowa),
  • w 1798 r. Francuz Louis Nicolas Robert wynalazł maszynę papierniczą; upowszechnienie maszynowej produkcji doprowadziło do zastąpienia młynów fabrykami papieru (do dziś w Europie zachowało się zaledwie 30 młynów papierniczych),
  • na świecie rocznie powstaje ok. 413 mln t papieru, z czego 4.8  mln t w Polsce (udział naszego kraju w światowej produkcji sięga 1,2%),
  • aż 2,9 mln ton (ok. 60%) powstającego w Polsce papieru służy do pakowania, niemal 0,7 mln t (ok. 15%) do celów higieniczno-sanitarnych, papiery do pisania i drukowania powstają w ilości 0,8 mln t (ok. 17%),
  • statystyczny mieszkaniec świata zużywa ok. 54 kg papieru rocznie, a mieszkaniec Polski ok. 140 kg,
  • papier zaczęto wyrabiać w Chinach ok. 105 r. n.e., a za wynalazcę papieru uznaje się Caj Luna,
  • pierwsze w dziejach ludzkości arkusze papieru powstawały z włókien pozyskanych z morwy oraz szmat, starych sieci rybackich i sznurów,
  • do XIX w. podstawowym surowcem papierniczym w europejskich papierniach były włókna pozyskiwane ze szmat,
  • drewno po raz pierwszy do wyrobu papieru zastosowano w 1844 r.,
  • obecnie przemysł papierniczy wykorzystuje coraz więcej makulatury, głównie do produkcji papieru pakowego i gazetowego,
  • w Europie pierwsze papiernie założyli na południu Włoch i Hiszpanii Arabowie w X-XI w.,
  • w XIII w. zastosowano do napędu urządzeń papierniczych koło wodne; odtąd papiernie nazywano młynami papierniczymi,
  • w ciągu pięciu wieków w Europie powstało kilka tysięcy młynów papierniczych.