Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona internetowa
www.muzeumpapiernictwa.pl 

jest prowadzona przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze stroną internetową www.muzeumpapiernictwa.pl.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest administrator danych osobowych, czyli Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem:
[email protected]

lub listownie:

Inspektor Danych Osobowych
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
ul. Kłodzka 42
57-340 Duszniki-Zdrój.

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa: dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

4. KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy podczas subskrypcji naszego biuletynu, oraz podczas dokonywania rezerwacji zajęć edukacyjnych.

4a. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

5.1 BIULETYN INFORMACYJNY

Wszystkim użytkownikom naszej strony oferujemy otrzymywanie newslettera. Aby się zarejestrować, należy podać swój adres e-mail na stronie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn odwołać swoją zgodę. Najłatwiej to zrobić klikając na link „Anuluj subskrypcję” w stopce każdego wydania newslettera.

Podstawą prawną opisanego powyżej procesu jest art. 6 ust. 1 a) RODO (zgoda).

5.2 KONTAKT POPRZEZ FORMULARZ rezerwacji

W przypadku dokonania rezerwacji poprzez formularza rezewacyjny, będziemy przetwarzać podane przez Państwa informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia rezerwacji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy – przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy).

6. NARZĘDZIA DO ANALIZY STRON INTERNETOWYCH

6.1 GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z niej przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics używamy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika.

6.2. FACEBOOK-PLUGINS

Korzystamy również z funkcji Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Klikając na odpowiednią wtyczkę Facebooka, nawiązywane jest połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Możesz więc korzystać z różnych funkcji Facebooka. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, dane przesyłane przez przeglądarkę mogą być połączone z kontem na Facebooku. Jeśli nie chcą Państwo, aby te dane zostały przypisane do Waszego konta na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed kliknięciem na wtyczkę do Facebooka. Interakcje, w szczególności wykorzystanie funkcji komentarza lub kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, są również udostępniane Facebookowi. Więcej dowiedzieć się można na stronie
https://pl-pl.facebook.com/about/privacy.

6.3. WTYCZKI YOUTUBE

Nasza strona wyświetla zawartość strony YouTube obsługiwanej przez Google. Serwis jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółkę zależną Google. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron YouTube, Wasza przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami YouTube i pobiera zawartość, którą możesz tam obejrzeć. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, pozwalają Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Waszym profilem osobistym. Można temu zapobiec wylogowywując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube (jako spółki zależnej Google) pod adresem:
https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy

7. KORZYSTANIE Z USŁUG ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy zewnętrznym usługodawcom przetwarzanie danych (oprogramowanie biuletynu, centra komputerowe). W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie dobierani i monitorowani. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dla Państwa wiążące.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

Adres mailowy podany przy rejestracji newslettera przechowywany będzie do momentu odwołania zgody.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach wykonania rezerwacji będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem.
Pozostałe dane będą przechowywane przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej rezerwacji – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.
Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

8a. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane osobowe zbierane przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

9. Państwa PRAWA

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

  1. dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
  6. do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

10. PYTANIA

W przypadku ogólnych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych drogą pocztową na adres: Inspektor Danych Osobowych Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected].

11. ZMIANA PRZEPISÓW

W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.