Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Mikroprojekt z Gminą Velke Losiny

15.04.2018

Muzeum Papiernictwa oraz czeska Gmina Velké Losiny, na terenie której znajduje się zabytkowy młyn papierniczy, nawiązały współpracę w celu wspólnych działań promocyjnych. Umożliwiły je środki pozyskane za pośrednictwem Euroregionu Glacensis z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014–2020) oraz z budżetu państwa. Mikroprojekt pod nazwą „Na szlaku wspólnego dziedzictwa” realizowany był od lipca 2017 do maja 2018.

W jego ramach wykonano:

– badania dziejów młynów  papierniczych (na podstawie dokumentów archiwalnych, literatury przedmiotu, analizy architektonicznej historycznych obiektów, jak też analizy dendrochronologicznej oraz badań zapraw murarskich pod kątem datowania);

– produkcję filmu promocyjnego o młynach papierniczych w Dusznikach-Zdroju i Velkých Losinách w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i angielskiej;

– wspólną publikację dotyczącą zabytkowych obiektów w Dusznikach-Zdroju i Velkich Losinach; wydawnictwo zostało wydrukowane języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim;

– zorganizowanie dwudniowej konferencji w Velkých Losinách (16-17 maja) podsumowującej realizację projektu;

–  ulotki promujących Velké Losiny i Muzeum Papiernictwa w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim;

– zewnętrzny panel informacyjny dostosowany do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących; panel umieszczony został w części centralnej Velkich Losin. 


przekraczamy granice