Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Osiągnięcia

O szerokim zakresie działalności Muzeum, zaawansowaniu organizacyjnym, dynamice i profesjonalizmie jego kadry oraz efektywności pracy świadczą dotychczasowe osiągnięcia – zarówno te w sferze ochrony zabytkowej substancji papierni, jak i te ze sfery kultury oraz edukacji.

Ostatnie lata przyniosły szczególnie prestiżowe osiągnięcia. Przede wszystkim rozporządzeniem Prezydenta RP z 20 września 2011 r. dusznicki młyn papierniczy uznany został pomnikiem historii.

Pomnik historii

W 2013 r. Muzeum Papiernictwa zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zawierającego placówki o największym znaczeniu dla kultury narodowej. Według przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MKiDN prof. Andrzeja Rottermunda wyjątkowy charakter profilu Muzeum, jego niezwykła siedziba, wysoki poziom zarządzania instytucją, prowadzenia badań naukowych i programów edukacyjnych stawia naszą instytucję w szeregu najważniejszych dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

W roku wpisu w Państwowym Rejestrze Muzeów figurowało 118 placówek, z Dolnego Śląska jedynie 7.

Wpis do Rejestru Muzeów

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wydłużała się lista sukcesów Muzeum. W prestiżowym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury Wydarzenie muzealne roku, dusznickie muzeum zdobyło aż 9 nagród i wyróżnień, w tym za 1998 r. główną nagrodę. W 2004 r. muzeum zostało zakwalifikowane do finału nagrody Europejskie Muzeum Roku (European Museum of the Year). W 2009 r. Polska Organizacja Turystyczna zaliczyła Muzeum do grupy najlepszych produktów turystycznych kraju.

Dowodem uznania dla Muzeum Papiernictwa w dziedzinie współpracy zagranicznej było powierzenie nam organizacji międzynarodowych kongresów — artystów papieru (IAPMA) w 2001 r. oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Papieru (IPH) w 2004 r. — imprez, które po raz pierwszy odbyły się w kraju Europy Środkowej i Wschodniej. W 2011 r. Muzeum było głównym organizatorem dolnośląskiej inauguracji Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Lista osiągnięć Muzeum Papiernictwa