Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Renowacja i adaptacja

Muzeum Papiernictwa od lat jest beneficjentem środków pozyskiwanych w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W oparciu o środki ministerialne, jak również pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, przeprowadzono liczne prace remontowo-restauracyjne obiektu.

Na zabudowania zabytkowej papierni składają się dwa wielokondygnacyjne budynki – budynek główny i dawna suszarnia papieru, z których zwłaszcza ten drugi eksploatowany był jedynie częściowo.

Wobec rosnącego zainteresowania muzeum i jego ofertą edukacyjną, koniecznością stało się zagospodarowanie nieużytkowych części obiektu. Stąd aktualnie najważniejszym zamierzeniem inwestycyjnym pozostaje adaptacja budynku suszarni na cele edukacyjno-kulturalne oraz kompleksowa ochrona dusznickiego młyna papierniczego.

Prace w zakresie adaptacji nieużytkowanych dotąd pomieszczeń suszarni rozpoczęto w 2009 roku i kontynuowano – w miarę możliwości – w następnych latach. Środki pozyskane z funduszy norweskich i funduszy EOG pozwoliły na zakończenie inwestycji i pełne wykorzystanie obiektu.

W efekcie muzeum wzbogaciło się o dwie sale wystawowe, nowoczesne pomieszczenia do przeprowadzania lekcji muzealnych i warsztatów oraz zmodernizowane zaplecze biurowo-magazynowe.

W salach wystawowych prezentowane są dwie nowe wystawy stałe – jedna dotyczy historii polskiego pieniądza papierowego, druga – sztuki papieru. Wystawy zostały zaaranżowane według najnowszych trendów, z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zastosowano szereg rozwiązań ułatwiających zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.


Ostatni etap przebudowy suszarni zakończony