Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Jedyny taki w Polsce

Świadectwo świetności dusznickich papierników

Zaczerpnij historii!

Pomnik historii

– to zaszczytne miano przysługuje najcenniejszym dla kultury narodowej zabytkom, a jest nadawane po długotrwałej i wnikliwej procedurze, której celem jest określenie właściwego znaczenia obiektu. Wpis na listę pomników historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce.

Pomniki historii

Dusznicki młyn papierniczy uznany został pomnikiem historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z 20 września 2011 r. O wartości dusznickiej papierni przesądziła jej unikatowość w skali światowej. Eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa z uznaniem ocenili stan zachowania papierni. Ich uwagę wzbudziła aktywna działalność instytucji, która tętni życiem organizując liczne przedsięwzięcia kulturalne oraz realizuje zajęcia, w trakcie których popularyzowana jest dawna technika czerpania papieru.

Rozporządzenie Prezydenta RP

Mając w pieczy dusznicki młyn papierniczy – pomnik historii, Muzeum Papiernictwa rozpoczęło starania o wpisanie zabytku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To wymagająca i długotrwała procedura, wierzymy jednak, że zakończy się sukcesem.