Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Zbiory

Muzeum Papiernictwa posiada znaczące w skali Europy zbiory obiektów związanych z dziejami papiernictwa.

Podstawą kolekcji jest zbiór arkuszy z filigranami wytwarzanych od XVI do XXI wieku. Są one niekiedy jedynym materialnym świadectwem istnienia licznych młynów papierniczych i fabryk papieru. Stanowią pierwszorzędny materiał do badań dziejów papiernictwa, jak też są podstawą filigranistyki – nauki pomocniczej historii.

Kolejna niezwykle istotna kolekcja to urządzenia do badania właściwości papierów i wyrobów papierowych z pierwszej połowy XX w. – jeden z najstarszych i najobszerniejszych tego typu zbiorów w Europie.

Ponadto Muzeum gromadzi arkusze barwione historycznymi technikami, formy czerpalne, urządzenia papiernicze, ekslibrisy, historyczne dokumenty identyfikacyjne (dowody, legitymacje, paszporty), dawne banknoty i papiery wartościowe oraz muzealia związane z historią młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju i samego miasta.

Więcej o zbiorach

W ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich, rozpoczęliśmy proces digitalizacji – cyfrowego obrazowania zbiorów. Wysokiej jakości zdjęcia poszczególnych obiektów wraz z podstawowymi informacjami będą sukcesywnie udostępniane internetowo, stając się w ten sposób dostępnymi dla wszystkich internautów.

Przeglądaj zbiory