Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

O projekcie

W dusznickim młynie papierniczym sukcesywnie prowadzimy prace remontowe, renowacyjne, zabezpieczające oraz adaptacyjne, dążymy do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej muzeum. Działania te wymagają wysokich nakładów finansowych.

Zespół pracowników opracował projekt pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów.

W 2014 r. projekt ten otrzymał wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-14 – Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Znalazł się wśród 21 wybranych do dofinansowania z 277 wniosków.

Fundusze

Kwota dotacji to 6.682.490 zł, zaś całkowita wartość zadania wynosi 9.562.660 zł. Wkład własny zapewniony został przez samorząd województwa dolnośląskiego, który jest organizatorem Muzeum Papiernictwa.

Realizacja projektu zakończyła się w 2017 r. Wykonano renowację i adaptację budynku suszarni, powstało nowoczesne zabezpieczenie przeciwpożarowe całego obiektu młyna papierniczego, przeprowadzono konserwację i digitalizację części zbiorów muzeum, powstały dwie nowe wystawy stałe oraz sala edukacyjna.

Przez cały okres realizacji projektu informowaliśmy o jego założeniach, przebiegu i efektach. Podejmowaliśmy liczne działania promujące fundusze, nasz projekt oraz jego spodziewane i uzyskiwane efekty.

Aktualności – projekt