Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Zachowanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego to jedno z podstawowych zadań instytucji muzealnych. W ramach projektu zaplanowaliśmy więc także konserwację i digitalizację wybranych muzealiów.

Przede wszystkim należy możliwie jak najdłużej zachować oryginalne zbiory muzeum. Specjalistycznym pracom konserwatorskim poddane zostanie 312 obiektów, w tym dokumenty identyfikacyjne (np. paszport w języku rosyjskim z 1986 r.), klisze do druku typograficznego, dusznickie pocztówki oraz inne dokumenty.

Gwarancją zachowania zbiorów dla przyszłych pokoleń jest ich możliwie najwierniejszy zapis w postaci cyfrowej, czyli digitalizacja. To aktualnie jeden z priorytetów wyznaczanych przez instytucje Unii Europejskiej oraz krajowe.

Dzięki środkom z funduszy norweskich i funduszy EOG zakupiliśmy już sprzęt fotograficzny, który umożliwi stopniowe utrwalanie w postaci cyfrowej całości muzealnych zbiorów. W okresie realizacji projektu zostało już zdigitalizowanie 418 muzealiów, w tym historyczne arkusze z filigranami różnych papierni (nawet z końca XVI w.), arkusze ozdobne, wzorniki papieru, paszporty, exlibrisy, dusznickie pocztówki, urządzenia do badania właściwości papieru, maszyny i urządzenia wielkogabarytowe.

Obrazy obiektów muzealnych powstałe w procesie digitalizacji zostały już zamieszczone w tym serwisie internetowym, niektóre z nich w formie prezentacji 360o. Umożliwiło to wszystkim zainteresowanym dostęp do zbiorów Muzeum Papiernictwa bez względu na stopień ich dostępności na miejscu i bez konieczności przyjazdu do Dusznik.


Dygitalizację czas zacząć

Przebieg i efekty konserwacji – wystawa i prelekcja

Przeglądaj zbiory