Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Promocja projektu

Integralną częścią projektu finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich są działania informujące szeroko:

  • o celu, realizacji i efektach przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu;
  • o funduszach EOG i funduszach norweskich, a zwłaszcza ich znaczeniu dla rewitalizacji, konserwacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów zabytkowych.

Plan komunikacji zakładał:

  • organizację wydarzeń informacyjnych, w tym konferencji prasowych oraz konferencji otwierającej i zamykającej projekt;
  • wydanie i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych (ulotki, plakaty, materiały konferencyjne, gadżety promocyjne);
  • wyprodukowanie i wyemitowanie spotów radiowych oraz telewizyjnych;
  • publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie;
  • utworzenie niniejszej strony internetowej.

Wszystkie te założenia zostały zrealizowane.


Historyczny sukces Muzeum Papiernictwa

Konferencja prasowa w Muzeum Papiernictwa

Projekt Muzeum Papiernictwa zaprezentowany we Wrocławiu

Premiera w youtube

Konferencja na zakończenie projektu

Zobacz nas w TV!