Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Spotkanie z prof. Romualdem Łuczyńskim

04.04.2018

Historyk z wykształcenia, krajoznawca z zamiłowania, redaktor naczelny miesięcznika „Sudety”, dyrektor Instytutu Turystyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Romuald M. Łuczyński wygłosił 13 kwietnia w Muzeum Papiernictwa prelekcję pt.  „Rezydencje szlacheckie na Ziemi Kłodzkiej po II wojnie światowej”. Posiłkując się interesującymi materiałami źródłowymi, a także własnymi obserwacjami, których dokonywał podczas wizji lokalnych, profesor Łuczyński przybliżył zgromadzonym rezydencje w: Bożkowie, Gorzanowie, Żelaźnie, Międzylesiu, Ścinawce Górnej, Wolanach (pałac wyburzono w latach 70. XX w.)

 

 

Wykładowi towarzyszyła promocja najnowszej książki R. M. Łuczyńskiego „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich”.  

Praca zawiera opis 42 zamków, dworów i pałaców w polskich Sudetach Środkowych i na Przedgórzu Sudeckim od okolic Bolkowa po Kotlinę Kłodzką. Historie są pasjonujące, pełne detali i ciekawostek. Teksty o rezydencjach uzupełniają fotografie współczesne i historyczne, herby rodowe, ryciny i mapy. 

Przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.