Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Publikacje

Wśród licznych wydawnictw Muzeum Papiernictwa są m. in. katalogi zbiorów, monografie zakładów papierniczych, a także rocznik o charakterze naukowym.

Katalogi zbiorów

Posiadając unikatowe zbiory, Muzeum Papiernictwa opracowuje katalogi muzealiów. Dotąd ukazał się drukiem katalog autorstwa Teresy Windyki poświęcony papierom zdobionym. W opracowaniu znajdują się katalogi następnych kolekcji: zabytkowych urządzeń do badania właściwości papierów i wyrobów papierowych oraz arkuszom z filigranami. Ich publikacja nastąpi w kolejnych latach.

Publikacje towarzyszące wystawom czasowym

Muzeum Papiernictwa organizując ok. 10-12 wystaw czasowych rocznie troszczy się o ich właściwą promocję i dokumentację. Do każdej wystawy wydawane są plakaty, ulotki informacyjne, a w przypadku ekspozycji poświęconych prezentacji sztuki papieru lub sztuki współczesnej muzeum publikuje katalogi wystaw.

Monografie zakładów papierniczych

Muzeum, będąc najważniejszym w Polsce ośrodkiem prowadzącym badania dziejów papiernictwa na ziemiach polskich, opublikowało szereg monografii autorstwa M. Szymczyka poświęconych branży lub poszczególnym fabrykom. Dotąd ukazało się około 10 pozycji.

Opracowania poświęcone młynowi papierniczemu

Muzeum publikuje materiały popularyzujące dzieje dusznickiego młyna papierniczego, będącego od 2011 r. Pomnikiem Historii. Dotąd ukazał się album „Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju”, pod red. M. Szymczyka oraz liczne składanki i ulotki informacyjne w j. polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i francuskim.

Pełne zestawienie wydanych przez nas książek i broszur:

Lista wydawnictw

Wiele z naszych wydawnictw można nabyć w butiku przy muzealnym dziedzińcu lub w sklepie internetowym:

Sklep internetowy – wydawnictwa

Rocznik Muzeum Papiernictwa

Ważnym przedsięwzięciem Muzeum Papiernictwa jest opracowywanie i publikacja własnego pisma ukazującego się od 2007 r. pod tytułem „Rocznik Muzeum Papiernictwa”. Periodyk ma charakter naukowy, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisało go na listę czasopism punktowanych pod kątem parametryzacji uczelni wyższych. W „Roczniku” publikowane są artykuły poświęcone historii papiernictwa, dziejom Dusznik-Zdroju, informacje o młynie papierniczym oraz o bieżącej działalności Muzeum Papiernictwa. „Rocznik” jest otwarty na teksty zagranicznych autorów, a w komitecie redakcyjnym podjęło pracę dwóch zagranicznych naukowców: prof. Gottfried Schweizer (1927-2014) z Austrii oraz Rainer Sachs z Niemiec.

Roczniki w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie.

Rocznik Muzeum Papiernictwa

Materiały promocyjne i reklamowe

Muzeum Papiernictwa wydaje szereg materiałów promujących zbiory muzealne, ekspozycje i ofertę edukacyjną. Materiały te są w przeważającej mierze kolportowane bezpłatnie w siedzibie Muzeum oraz w okolicznych hotelach, zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach turystycznych, na targach turystycznych w kraju i zagranicą. Są to m.in.: ulotki informacyjne, widokówki, bilety pamiątkowe, puzzle pamiątkowe z widokiem młyna papierniczego, moneta okolicznościowa.

Ponadto Muzeum współpracuje w opracowywaniu i wydawaniu licznych materiałów informacyjnych wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz wieloma podmiotami działającymi w branży turystycznej.