Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.04.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego „Reklamy na środkach komunikacji miejskiej” w ramach projektu pn . .,Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zawiadomienie o wyborze oferty – Autobusy