Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.08.2016

Dotyczy zadania: „Pełnienie nadzoru technicznego nad realizacją zadania pn.”Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju”.

Zawiadomienie o wyborze oferty – nadzór techniczny