Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Święto Papieru już pełnoletnie

16.07.2018

Święto Papieru już pełnoletnie
– XVIII edycja imprezy kolejnym sukcesem Muzeum Papiernictwa

Niezwykle ważna w kalendarzu działań Muzeum Papiernictwa jest cykliczna organizacja największego w Polsce festynu rodzinnego „Święta Papieru”, promującego wiedzę o papierze, jego historii i znaczeniu dla rozwoju cywilizacji. W tym roku liczba uczestników w tym wydarzeniu sięgnęła 7 tys.! Tegoroczna, osiemnasta edycja była wielkim przyjęciem z okazji 50. urodzin Muzeum Papiernictwa.

Główne cele „Święta Papieru” to popularyzowanie wiedzy o historycznym i współczesnym papiernictwie oraz promowanie najcenniejszego w Europie zabytku związanego z tą dziedziną wytwórczości – młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju.  Staramy się to osiągnąć m.in. poprzez prezentacji muzealnych wystaw  oraz udział w licznych warsztatach i konkursach. Układ stanowisk z warsztatami pomyślany został tak, aby odwiedzający rozpoczęli indywidualną ścieżkę edukacyjną od poznania materiałów i surowców papierniczych, następnie przeszli drogę wytwarzania papieru, badania jego cech i właściwości, barwienia historycznymi metodami oraz poznali techniki druku. Spośród konkursów największym powodzeniem zawsze cieszy się  tzw. trójbój papierowy o nagrodę Prezesa firmy Mondi Świecie S.A. Jedną z jego konkurencji jest podnoszenie papierowej sztangi o wadze 20 kg. Tegoroczny rekord wynosił 45 podniesień. Do trójboju papierowego zalicza się również rzut rolką papieru do celu oraz pchnięcie kulą, wykonaną z archiwalnych numerów „Gazety Wrocławskiej” – patrona medialnego „Święta Papieru”.

Podczas imprezy odbywają się także: konkurs wiedzy o dusznickim młynie papierniczym o nagrodę Dyrektora Muzeum Papiernictwa oraz na najciekawszą pamiątkę związaną z Dolnym Śląskiem zaprezentowaną podczas „Święta Papieru” o nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W tym roku, za zakładki wykonane haftem krzyżykowym przedstawiające roślinność dusznickiego Parku Zdrojowego, I nagrodę zdobyła Sylwia Andrejszyn. Miejsce drugie  przypadło Markowi Chojnackiemu za akwarele z wizerunkiem  Muzeum Papiernictwa oprawione w witraż wykonany techniką Tiffany’ego. W finałowej trójce znalazła się również książeczka w technice decoupage’u wykonana przez Helenę Wiśniewską  na własnoręcznie wyczerpanym papierze. Muzeum Papiernictwa przyznało także dwa wyróżnienia dla: Sławomira Gołembiowskiego  za wiersz o Muzeum oraz dla Anny Zakrzewskiej za dwa żuczki wykonane ze szkła – kornika-drukarza i kornika-papiernika.

Z okazji „złotych urodzin” dusznickiego Muzeum życzeniom nie było końca. Złożyli je m.in.: Czesław Kręcichwost – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,  Piotr Zilbert – reprezentant Starostwa Powiatowego, Petr Fouček – dyrektor papierni w Velkich Losinach. W imieniu szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka list gratulacyjny odczytała Krystyna Śliwińska. W liście skierowanym do dyrektora Muzeum Papiernictwa, odczytanym przez Elwirę Walczak, słowa uznania wyraził również Tadeusz Samborski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

Podczas „Święta Papieru” nastąpiła oficjalna prezentacja dwóch wystaw jubileuszowych: „50 lat Muzeum Papiernictwa. 1968-2018” oraz „Sztuki papieru w zbiorach Muzeum Papiernictwa”. Na pierwszej z nich zaprezentowane zostały wybrane muzealia, o które Muzeum Papiernictwa powiększyło swoje zbiory w ostatnich latach m.in: papiery ze znakami wodnymi, które powstały w dusznickim Muzeum, dokumenty identyfikacyjne, najciekawsze obiekty z kolekcji numizmatycznej, obrazy, ekslibrisy, metalowe klisze do druku podstawek pod piwo etc. Całość  uzupełnia „Papierowa Aleja Gwiazd”, czyli kolekcja odcisków dłoni znanych osobistości, które odwiedziły dusznickie muzeum i zgodziły się odbić swoją dłoń w masie papierowej. Wśród gości było wielu polityków, artystów i ludzi świata show-biznesu. Ważną częścią wystawy są współczesne produkty Muzeum – papiery czerpane ze znakami wodnymi, ekskluzywne papeterie i obrazki na papierze czerpanym, pełniące dziś głownie funkcję pamiątki turystycznej. Ekspozycja dostępna jest do 7 października. Odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Druga z wystaw związana jest z przygotowaniem i udostępnieniem w 2017 r. pierwszej w Polsce galerii dedykowanej wystawom z zakresu sztuki papieru. Ta gałąź sztuki współczesnej sięga początku XX w. i związana jest z prekursorami kubizmu: Pablem Picassem i Georgesem Brakiem. W swojej twórczości obaj malarze łączyli skrawki tapet oraz tkanin z pracami malarskimi, uzyskując w ten sposób kolaże. Z tego typu działań w latach 60. XX w. wyodrębniła się nowa dziedzina sztuki – sztuka papieru, dla której papier stał się tworzywem, a nie tylko podłożem dla obrazów, grafik czy dzieł literackich. Muzeum Papiernictwa od ponad 20 lat gromadzi obiekty, do wykonania których artyści używali pulpy papierniczej, makulatury lub włókien roślinnych. Większość z nich nigdy wcześniej nie była udostępniana. Jest to pierwsza publiczna prezentacja. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wystawa dostępna jest do końca 2018 r.

 W sobotę odbył się koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina”. W urodzinowym recitalu zespół wykonał swoje największe przeboje z nurtu muzycznego zwanego Krainą Łagodności.

XVIII Święto Papieru odbyło się w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Muzeum Papiernictwa pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.