Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Rocznik Muzeum Papiernictwa TOM VI

20.01.2017

Do pobrania:

Pobierz spis treści

Pobierz rocznik

W 2012 roku „Rocznik Muzeum Papiernictwa” znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadczy to o uznaniu wysokiego poziomu naukowego periodyku wydawanego w Dusznikach-Zdroju. To powód do satysfakcji dla zespołu redakcyjnego i autorów artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie, ale przede wszystkim gwarancja dla Czytelników, że na łamach pisma można znaleźć opracowania mające wysoką wartość merytoryczną i naukową. Najnowszy tom, podobnie jak dotychczasowe, pełen jest interesujących opracowań. W związku z tym, że do Redakcji zostały nadesłane zarówno artykuły na temat dziejów papiernictwa, jak też dotyczące Dusznik-Zdroju, od szóstego numeru „Rocznika…” w miejsce działu Artykuły i rozprawy tworzymy dwa nowe: Artykuły i rozprawy – dzieje papiernictwa i Artykuły i rozprawy – dzieje Dusznik-Zdroju. Ponadto na tom składają się trzy dalsze części: Relacje i wspomnienia, Recenzje oraz Kronika Muzeum Papiernictwa. W dziale Artykuły i rozprawy – dzieje papiernictwa zamieszczamy trzy artykuły. Dwa spośród nich przygotowali pracownicy Muzeum Papiernictwa. Teresa Windyka – w związku z przypadającym w 2012 roku jubileuszem 450 lat powstania pierwszego znanego nam dokumentu, w którym widniał zapis o dusznickim młynie papierniczym – przygotowała wystawę prezentującą ikonografię papierni oraz opracowała artykuł Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju – ikonografia. Z kolei Jan Bałchan zaprezentował artykuł przybliżający dzieje innego dolnośląskiego młyna papierniczego, funkcjonującego w XIX wieku w Środzie Śląskiej. Kolejne opracowanie zamieszczone w pierwszym dziale nadesłał Leszek J. Sibila – pracownik Muzeum Historii Miasta Krakowa. Artykuł ten przedstawia znajdujące się w zbiorach krakowskiego muzeum przykłady opraw książkowych, projektów opraw, dyplomów i tek adresowych Roberta Jahody z lat 1892–1912. Dział prezentujący dzieje Dusznik-Zdroju rozpoczyna artykuł prof. Krzysztofa R. Mazurskiego, omawiający opisy miasteczka przekazywane w informatorach turystycznych ukazujących się w pierwszych trzech dekadach po drugiej wojnie światowej. Z kolei tekst prof. Rafała Eysymontta porównuje dwa kurorty – Duszniki i Lądek pod kątem założeń urbanistycznych. Doktor Krzysztof Dackiewicz w swoim artykule szczegółowo omawia architekturę miejskiej części Dusznik-Zdroju. Obydwa opracowania są niezwykle cenne, gdyż dotychczas część miejska cieszyła się mniejszym zainteresowaniem historyków architektury niż część zdrojowa. W dziale Materiały źródłowe publikujemy tekst Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania dusznickiej papierni statusu pomnika historii. W części dotyczącej wspomnień zamieszczamy krótki biogram zmarłego w 2012 roku Franciszka Piguły – papiernika, z którym Muzeum Papiernictwa utrzymywało bliskie kontakty. Wielokrotnie korzystaliśmy z jego wiedzy przy opracowywaniu licznych materiałów historycznych.Tom szósty zawiera dwie recenzje publikacji. Pierwsza z nich, autorstwa Rainera Sachsa, poświęcona jest wydanemu w bieżącym roku przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu katalogowi zbiorów niemieckiego malarstwa ze zbiorów tegoż muzeum. Druga recenzja, autorstwa Natalii Bukartyk, omawia wydaną przed pięcioma laty w Niemczech książkę przedstawiającą warsztat pracy Giseli Reschke, pasjonującej się odtwarzaniem historycznych technik barwienia papieru. Tradycyjnie tom kończy Kronika 2011 roku, który obfitował w niezwykle ważne wydarzenia (nasze Muzeum organizowało Dolnośląską Inaugurację Polskiej Prezydencji, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dusznickiemu młynowi papierniczemu status pomnika historii), dzięki którym Muzeum Papiernictwa zaczyna odgrywać poważniejszą rolę na Dolnym Śląsku, a papiernia, w której instytucja ma swą siedzibę, zaliczana jest do grupy pięćdziesięciu obiektów najważniejszych dla kultury narodowej. Składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy zechcieli opracować artykuły do szóstego tomu „Rocznika Muzeum Papiernictwa”. Dziękuję członkom komitetu redakcyjnego: prof. Gottfriedowi Schweizerowi i Rainerowi Sachsowi. Dziękuję drowi Piotrowi Pregielowi, redaktorowi naukowemu pisma, za owocną współpracę z autorami tekstów zamieszczonych w szóstym tomie. Wydrukowane opracowania recenzowała specjalistka w zakresie historii gospodarczej prof. Elżbieta Kościk, za co składam jej serdeczne podziękowania. Obecny tom pisma Muzeum Papiernictwa został wydany dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Firmy PMPoland S.A. z Jeleniej Góry oraz Gminy Duszniki-Zdrój. Donatorom serdecznie dziękujemy za pomoc, bez której trudno byłoby wydać „Rocznik…” na odpowiednim poziomie. dr hab.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa