Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

System gaszenia – wkrótce testy!

03.03.2016

W Muzeum Papiernictwa trwa instalacja nowoczesnego sytemu gaszenia mgłą wodną. Jego uruchomienie będzie przełomem w ochronie przeciwpożarowej cennego zabytku, jakim jest młyn papierniczy.

Podstawową zasadą działania systemów wykorzystujących mgłę wodną jest jednoczesne uruchomienie wszystkich głowic mgłowych w zagrożonej sekcji. Wytwarzają one bardzo małe krople wody mające dużą zdolność pochłaniania energii cieplnej. Zaletą takich systemów jest stosunkowo niewielkie zużycie wody oraz zminimalizowanie strat materialnych, powodowanych przez zalanie wnętrza w przypadku użycia zraszaczy, a zwłaszcza w typowej akcji gaśniczej.

W części zewnętrznej obiektu muzeum wykonano instalację wraz z dyszami mgłowymi na budynku papierni, trwają prace na budynku suszarni. Na tym drugim zainstalowano właśnie dysze mgłowe na szczycie dachu – co było jednym z najtrudniejszych wyzwań. W sumie zamontowano już w blisko 400 z 500 dysz mgłowych zewnętrznych. Prace przy montażu instalacji mgłowej wewnętrznej dobiegają końca, ok. 600 głowic mgłowych jest już na swoim miejscu. Docelowo wewnątrz budynku będzie ich 700.

Właśnie zakończyły się prace związane z posadowieniem zbiornika zapasu wody. Podziemny zbiornik o pojemności 20 m sz. został umieszczony pod terenem zielonym przy budynku muzeum. W czasie pożaru woda zgromadzona w zbiorniku czerpana będzie za pomocą pompy i tłoczona do instalacji gaśniczej wyposażonej w dysze mgłowe. W celu zwiększenia skuteczności gaśniczej, wraz z wodą do instalacji tłoczony będzie środek pianotwórczy. Za wykrycie ewentualnego pożaru i uruchomienie systemu odpowiadać będą punktowe czujki rozmieszczone w całym obiekcie. Z chwilą wykrycia zagrożenia i rozpoczęcia automatycznej akcji gaśniczej do jednostki straży pożarnej przekazany zostanie sygnał alarmowy.

Do końca marca powinien zakończyć się montaż “serca” instalacji gaśniczej – pompy wytwarzającej odpowiednie ciśnienie. Być może już w pierwszym tygodniu kwietnia będziemy mogli przeprowadzić pierwsze testy.

Przypomnijmy, że budowa systemu gaśniczego jest realizowana w ramach projekt pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Projekt finansowany jest z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz ze środków krajowych.