Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Ostatni etap przebudowy suszarni zakończony!

27.01.2015

Przebudowa wnętrz dawnej suszarni papieru, stanowiącej ok. połowy zabytkowego kompleksu młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju, dobiegła końca. Kosztowała blisko 3 mln zł. Jednocześnie rozpoczyna się adaptacja przebudowanych pomieszczeń. W suszarni powstają m. in. nowe sale wystawowe i edukacyjne oraz magazyn zbiorów.

Przebudowa suszarni była zadaniem o charakterze wieloletnim. W roku 2013 na jego realizację przeznaczono 991.815,82 zł, w tym: 650.000,00 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury oraz 70.643,00 zł ze środków finansowych Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wkład własny Muzeum Papiernictwa wynosił 271.172,82 zł. W roku 2014 wartość zadania opiewała na kwotę 450.061,48 zł, w tym 250.000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 200.000,00 zł ze środków finansowych Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

„Przebudowa (…) – Etap III” jest kolejnym krokiem w kierunku adaptacji budynku suszarni na potrzeby ekspozycyjne, edukacyjne i magazynowe Muzeum Papiernictwa. To część szeregu inwestycji, których celem jest zwiększenie stopnia udostępnienia zabytkowego kompleksu młyna papierniczego. Zamknięcie etapu oznacza zmianę funkcji użytkowych pomieszczeń suszarni, m.in. dzięki pozyskaniu w drodze przebudowy nowych powierzchni. Adaptacja zostanie sfinalizowana w 2016 r. w ramach projektu Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów, na który Muzeum pozyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.