Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Domácí

 • Dějiny papírenského mlýna v obci Duszniki-Zdrój sahají do poloviny 16. století. Jedná se o jednu z nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové architektury na území Polska.

   

  Dějiny mlýna

 • Nachází se zde Muzeum papírenství, kde se snažíme o co nejlepší zachování objektu pro příští generace a o co nejširší využití jeho potenciálu.

   

  Muzeum

 • K tomuto cíli slouží investiční program s rozpočtem skoro 10 miliónů polských zlotých, který realizujeme od února 2014 a který je financován z norských fondů, fondů EHP a státních prostředků.

   

  Projekt

 • Díky dotacím dokončíme renovaci a adaptaci historické budovy sušírny papíru. Vzniknou v ní dvě nové stálé expozice a moderní místnosti pro muzejní vyučování a workshopy, které se těší velkému zájmu.

   

  Renovace a adaptace

 • Komplex mlýna navíc získá pokročilou protipožární ochranu, která bude chránit nejen tuto výjimečnou stavbu, ale i cenné sbírky.

   

  Protipožární zabezpečení

 • Část těchto sbírek bude v rámci projektu konservována a digitalizována. Dovolí nám to jak déle uchovat originály, tak je zachovat v digitální podobě.

   

  Konzervace a digitalizace sbírek

 • Uskutečnění projektu přispěje také k šíření znalostí o papírenském mlýně a Muzeu papírnictví v širším kontextu a papíru a jeho převratné roli v civilizačním rozvoji a kultuře.

   

  Propagace projektu

 • K zakončení projektových úkolů dojde v roce 2016. Můžete se průběžně seznamovat s dosaženými výsledky při jeho realizaci.

   

  Aktuality – projekt