Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Publikace

K mnohým publikacím Muzea papírenství patří mj. katalogy sbírek, monografie papíren a také každoroční publikace vědeckého charakteru.

Katalogy sbírek

Jelikož Muzeum papírenství má ve svých sbírkách unikátní objekty, zpracovává katalog exponátů. Doposud byl vydán katalog, jehož autorkou je Teresa Windyka, který je věnován zdobným papírům. Připravují se katalogy následujících sbírek: památkových zařízení pro výzkum vlastností papíru a papírenských výrobků a archů s vodoznaky. Budou publikovány v následujících letech.

Publikace doprovázející krátkodobé výstavy

Muzeum papírenství organizuje 10-12 krátkodobých výstav ročně a stará se o jejich správnou propagaci a dokumentaci. Ke každé výstavě vydáváme plakáty, informační letáky a, v případě výstav věnovaných prezentaci umění papíru nebo současného umění, Muzeum publikuje rovněž katalogy výstav.

Monografie papíren

Muzeum jako jedna z nejdůležitějších institucí vedoucích výzkum dějin papírenství na polském území publikovalo celou řadu monografií M. Szymczyka věnovaných oboru nebo jednotlivým továrnám. Doposud bylo vydáno 10 publikací.

Práce věnované papírenskému mlýnu

Muzeum publikuje materiály popularizující dějiny papírenského mlýna v Dusznikách, který je od roku 2011 Historickou památkou. Doposud bylo vydáno album Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju pod redakcí M. Szymczyka a mnohé informační letáky mj. v polštině, angličtině, němčině, češtině a francouzštině.

Úplný výkaz námi vydaných knih a brožur::

Seznam publikací

Mnohé z našich publikací lze získat v obchůdku na muzejním náměstí nebo v e-shopu:/p>

Sklep internetowy – wydawnictwa

Ročník Muzea papírenství

Důležitým projektem Muzea papírenství je zpracování a publikace vlastního časopisu, který je vydáván od roku 2007 pod názvem Rocznik Muzeum Papiernictwa. Periodikum má vědecký charakter a Ministerstvo školství ho zapsalo na seznam bodovaných časopisů podle parametrů vysokých škol. V Roczniku jsou publikovány články věnované dějinám papírenství, dějinám obce Duszniki-Zdrój, informace o papírenském mlýně a současném působení Muzea papírenství. Rocznik je otevřen také pro publikaci zahraničních autorů a v redakční radě pracují dva zahraniční vědci: prof. Gottfried Schweizer (1927-2014) z Rakouska a Rainer Sachs z Německa.

Ročníky jsou v elektronické podobě ke stažení zdarma.

Ročník Muzea papírenství

 

Propagační a reklamní materiály

Muzeum papírenství vydává řadu materiálů propagujících muzejní sbírky, výstavy a vzdělávací nabídku. Materiály jsou ve značné míře šířeny zdarma v sídle Muzea a hotelech v okolí, partnerských turistických agenturách, na výstavách o turistice doma i v zahraničí. Jsou to mj.: informační letáky, pohlednice, památeční lístky, památeční puzzle s obrázkem papírenského mlýna, památeční mince.

Navíc Muzeum spolupracuje při tvorbě a vydávání mnohých informačních materiálů s Polskou turistickou organizací, Dolnoslezskou turistickou organizací a mnohými subjekty působícími v turistickém odvětví.