Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Protipožární zabezpečení

Papírenský mlýn v obci Duszniki-Zdrój je neocenitelnou památkou dřevěné průmyslové architektury. Je postaven z lehce hořícího materiálu, proto je do velkého stupně ohrožen zničením v případě požáru.

Protipožární zabezpečení objektu se proto stalo jednou z investičních priorit Muzea papírenství a jako takové bylo zařazeno do projektu žádosti o dofinancování z fondů EHP a norských fondů.

Ve výsledku bude v objektu instalován automatický systém detekce požáru a hasicí systém využívající vodní mlhu, který bude zaveden jak na střeše, stěnách budov papírny, tak i ve vnitřních prostorech.

Hasicí systémy využívající vodní mlhu patří mezi nejmodernější řešení využívaná ve vzácných historických objektech. Základním principem jejich činnosti je současné spuštění všech mlžných hlavic v ohrožené oblasti, tak aby vznikly kapky vody odpovídající velikosti mající vysokou schopnost pohlcovat tepelnou energii.

Základní výhodou těchto systémů je poměrně nízká spotřeba vody. Nemusí být tedy počítáno s velkou nádrží s její zásobou. Velmi důležité je, že v případě spuštění systému, voda ve formě rozptýlených kapek o malém průměru způsobí v místnostech minimální materiální škody.