Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Renovace a adaptace

Muzeum papírenství je již několik let příjemcem prostředků získávaných v rámci operačních programů Ministerstva kultury. Díky prostředkům z ministerstva, jak rovněž těch pocházejících z rozpočtu samosprávy Dolnoslezského vojvodství, byla provedena celá řada restauračních prací a oprav.

Komplex památkové papírny je složen ze dvou vícepatrových budov – hlavní budovy a historické sušírny papíru, ze kterých zejména ta druhá z nich byla zpřístupněna jen částečně.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o muzeum a jeho vzdělávací nabídku bylo nutné využít neužívané části objektu. Proto je nyní nejdůležitějším investičním záměrem přizpůsobení budovy sušírny pro vzdělávací a kulturní potřeby a komplexní ochrana papírenského mlýna v obci Duszniki-Zdrój.

Práce v oblasti adaptace neužívaných místností sušírny byly zahájeny v roce 2009 a bylo v nich – v rámci možností – pokračováno v následujících letech. Prostředky získané z norských fondů a fondů EHP umožní zakončení investice a plné využití projektu.

V konečném výsledku muzeu přibudou dva výstavní sály, moderní místnosti pro účely vedení muzejních školení a workshopů a zmodernizované zázemí s kancelářemi a sklady.

Ve výstavních sálech budou prezentovány dvě nové stálé expozice – jedna se bude týkat dějin polských bankovek, druhá – umění vytváření papíru. Výstavy budou aranžovány podle nejnovějších trendů a budou využívat multimediální techniku. Dále byla navržena řada řešení ulehčujících prohlídky postiženým osobám.