Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Úspěchy

O širokém poli působností Muzea, organizační úrovni, dynamice a profesionalitě jeho týmu a efektivitě práce svědčí dosavadní úspěchy – jak ty z oblasti památkové péče o papírnu, tak ty z oblasti kultury a vzdělávání.

Poslední roky přinesly obzvláště prestižní úspěchy. Především se rozhodnutím prezidenta Polské republiky z 20. září 2011 stal papírenský mlýn v Dusznikách památníkem dějin.

Památník dějin

V roce 2013 bylo Muzeum papírenství zapsáno do Státní seznam muzeí vedeného ministrem kultury, do kterého jsou zapsány instituce s největším významem pro národní kulturu. Podle vedoucího Kvalifikační komise MkiDN prof. Andrzeje Rottermunda výjimečný charakter profilu Muzea, jeho neobvyklé sídlo, vysoká úroveň řízení instituce, vedení vědeckých výzkumů a vzdělávacích programů staví naší instituci v řadě s těmi nejvýznamnějšími v polském kulturním dědictví.

V roce, ve kterém jsme byli zapsáni na Státní seznam muzeí, bylo na seznamu 118 institucí, z toho pouhých 7 z Dolního Slezska.

Zápis v obchodním rejstříku muzeí

Během posledních několika let narůstal seznam úspěchů Muzea. V prestižní soutěži organizované Ministerstvem kultury Muzejní událost roku získalo muzeum v Dusznikách 9 cen a vyznamenání, včetně hlavní ceny v roce 1998. V roce 2004 bylo muzeum zařazeno do finále ceny Evropské muzeum roku (European Museum of the Year). V roce 2009 Polská turistická organizace zařadila Muzeum do skupiny nejlepší turistické nabídky v zemi.

em uznání pro Muzeum papírenství v oblasti zahraniční spolupráce bylo pověření organizace mezinárodních kongresů – umělců papíru (IAPMA) v roce 2001 a Mezinárodního sdružení historiků papíru (IPH) v roce 2004 – událostí, které se vůbec poprvé uskutečnily v zemi střední nebo východní Evropy. V roce 2011 bylo Muzeum hlavním organizátorem dolnoslezské inaugurace Polského předsednictví v Radě Evropské unie.

Úspěchy