Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Konzervace a digitalizace sbírek

Uchování a zveřejnění sbírek kulturního dědictví je jedním ze základních úkolů muzejních institucí. Proto jsme v rámci projektu naplánovali také konzervaci a digitalizaci vybraných exponátů.

Především je nutné co nejdéle uchovat originální muzejní sbírku. Odborné konzervační práce budou provedeny na 312 objektech včetně identifikačních dokumentů (např. cestovní pas v ruském jazyce z 1986), tiskařských desek pro typografický tisk, pohledů z obce Duszniki-Zdrój a jiných dokumentů.

Zárukou uchování sbírek pro příští generace je jejich co možná nejvěrnější zápis v digitální podobě, tedy digitalizace. Je to v tuto chvíli jeden z prioritních úkolů vyznačených institucemi Evropské unie a státu.

Díky prostředkům z norských fondů a fondů EHP jsme již zakoupili fotografické zařízení, které umožní postupný zápis v digitální podobě celého rozsahu muzejní sbírky. V období realizace projektu plánujeme digitalizovat 418 exponátů, včetně historických archů s vodoznaky různých papíren (dokonce i z konce 16. století), ozdobných archů, vzorníků papíru, strojů a zařízení velkých rozměrů.

Obrazy muzejních objektů budou umístěny na naši internetové stránce, některé z nich ve formě 360° prezentace. To umožní všem zájemcům přístup do sbírek Muzea papírenství bez ohledu na dostupnost a bez nutnosti přijet do obce Duszniki.

Přehled kolekcí