Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Oddělení

V organizační struktuře Muzea papírenství máme oddělení zabývající se výzkumem, vzděláváním a také vytvářením čerpaného papíru.

Věda

Muzeum hraje nejvýznamnější roli v oblasti výzkumu dějin dávného papírnictví a papírenského průmyslu na polském území.

Již více než 20 let vedeme výzkum filigránů (vodoznaků). Díky tomu, že ve svých sbírkách máme největší počet papírů s vodoznaky, máme k dispozici významný výzkumný materiál. V knihovně muzea se nachází nejdůležitější katalogy vodoznaků, které umožňují odbornou identifikaci vodoznaků.

Důležitým předmětem výzkumu Muzea jsou rovněž dávné techniky zdobení papírů. Máme největší sbírku objektů spojených s touto oblastí v Polsku.

Dział historii papiernictwa

Dosud nerozsáhlejší uskutečněné projekty Muzea papírenství v oblasti výzkumu dějin papírnictví se týkaly papírenského průmyslu ve Slezsku v 19.století a v první polovině 20. století.

Druhý z hlavních výzkumných projektů byl spojen s dějinami papírenského průmyslu v Polsku v období Polské lidové republiky.

Momentálně je v oblasti dějin papírenského průmyslu realizován projekt týkající se papírenského odvětví v Polsku od počátku restrukturalizace v 1989 do vstupu Polska do Evropské unie.

Dział papiernictwa 

Muzeum v Dusznikách je jedinou výzkumnou institucí v obci Duszniki-Zdrój, proto se zabývá také výzkumem dějin této obce. Základem je především studium německy psané literatury, ikonografického materiálu, archivních dokumentů a historický denní tisk.

Dział historii Dusznik-Zdroju

Základem pro mnohé vědecké výzkumy jsou spolehlivé zdroje. V muzeu máme výrobně zásobenou vědeckou knihovnu – kromě bohatého výběru literatury spojené s papírnictvím, shromažďujeme časopisy a staré tisky. Knihovnu může využívat každý zájemce.

Biblioteka Muzeum Papiernictwa

Důležitou součástí naší vědecké činnosti je vydávání (od roku 2007) vlastního periodika – Rocznik Muzeum Papiernictwa. Publikujeme v něm populárně-vědecké články prezentující výsledky vědeckých výzkumů, ale také kroniku událostí. Periodikum je v elektronické podobě dostupné ke stažení zdarma.

Rocznik Muzeum Papiernictwa

Muzeum papírenství již v 80. letech 20. století zahájilo zahraniční spolupráci, ale teprve po roce 1989 dostala tato spolupráce nový rozměr. Zaměstnanci začali využívat bázi knihovny Deutsches Buch- und Schriftsmuseum v Lipsku, došlo k výměně informací s Muzeem ve Velkých Losinách v České republice. Tyto kontakty vedly k vypracování vědeckých a populárně-vědeckých článků a doplnění expozic Muzea papírenství. Naši instituci navštívili zahraniční vědci, kteří využívali muzejní knihovní sbírku. V roce 2005 Muzeum papírenství bylo spoluorganizátorem Mezinárodního kongresu Historiků Papírenství (IPH).

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta tvoří základy fungování Muzea papírenství jako instituce, jejíž misí je šíření znalostí o papíru a papírenství. Zaměstnanci vzdělávacího oddělení organizují mj. prohlídky a většinu workshopů.

Dział naukowo-oświatowy

Workshopy a ukázky grafických technik, plenéry a s nimi spojené výstavy jsou zase doménou grafické dílny.

Výroba čerpaného papíru

Vybavení pro čerpání papíru bylo uvedeno do provozu krátce po vzniku Muzea papírenství. Část papíru, který je vytvářen profesionály v oblasti čerpání papíru, je určen k prodeji, část je využívána pro tvorbu suvenýrů prodávaných v muzejním obchůdku.

Dział produkcji papieru czerpanego

V vybavení čerpárny jsou instalovány také stanoviště pro ukázku výroby a workshopy. Díky tomu mohou návštěvníci vidět, jak byl před stoletími papír vytvářen a mohou si také sami načerpat vlastní arch.

Muzejní vyučování a workshopy