Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Výstavy

Stálé výstavy

Rozhodně by papírenské mlýn v Dusznikách neexistoval, kdyby Číňané nevynalezli papír a Arabové nepřinesli jejich vynález do Evropy. Vedoucím tématem našich stálých výstav jsou proto dějiny papíru a způsob jeho výroby v Polsku a ve Slezsku.

Mějme na paměti, že materiál s vlastnostmi papíru lidé hledali dlouho před jeho vynalezením. Nejdůležitější byla především možnost zápisu informací. Později se objevila potřeba množení těchto informací – tak vznikl tisk, kterým se také v rámci naší expozice zabýváme.

S rozvojem výroby se začaly objevovat papíry s různými vlastnostmi. Byly pro ně vymýšleny stále nové způsoby využití. Ukazujeme, co se dnes z papíru vytváří.

Stálé výstavy

Krátkodobé výstavy

Vytváří, ale také tvoří. Naše galerie se nachází v sále s polychromií a dalších sálech. Prezentujeme v ní nejrůznější krátkodobé výstavy. Návštěvníci se zde mohou seznámit s tvorbou uznávaných umělců a také vidět např. výtvarné práce mladých účastníků muzejních workshopů. Nezapomínáme ani na vystavení těch exponátů z naší sbírky, které nejsou vždy k vidění, včetně těch spojených s dějinami obce Duszniki.

Kratkodobe Vystavy

Během plánování uměleckých výstav hraje hlavní roli široce pojaté umění papíru. Autory jsou jak uznávaní tvůrci, tak i studenti akademie umění. Často zde vystavují také hosté ze zahraničí, např. v roce 2013 Yasu Suzuka z Japonska představil své práce provedené z papírové hmoty ze série Reinkarnace košile – košile nirvány.

Umění papíru

V Muzeu Papírnictví prezentujeme více než deset krátkodobých výstav ročně. Informace týkající se vernisáží a probíhajících výstav můžete nalézt v záložce Aktuality.

Aktuality – Výstava

Putovní výstavy

Muzeum papírenství navíc pořádá putovní výstavy. Nejdůležitější z nich jsou: Dějiny papíru a papírenství, Tiskařské techniky zdobení papíru a látek a Cestovní pasy zemí Evropské unie. Výstavy Prezentujeme v muzeích, knihovnách a jiných institucích. Doposud byly vystaveny na více než 30 místech, včetně zahraničních institucí (mj. Cestovní pasy zemí Evropské unie – Muzeum Evropy v Schengenu v Lucemburku, 2012).