Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Jedyny taki w Polsce

Świadectwo świetności dusznickich papierników

Zaczerpnij historii!

Památník historie

– to čestné jméno nesou nejcennější památky národní kultury a je přidělováno po dlouhodobých a hloubkových procedurách, jejichž cílem je určit vlastní význam objektu. Zápis na seznam památníků dějin je jedna ze čtyřech druhů ochrany památek v Polsku.

Památník dějin

Papírenský mlýn v Dusznikách byl uznán za památník dějin rozhodnutím prezidenta Polské republiky z 20. října 2011. O hodnotě papírny v Dusznikách rozhodla její unikátnost světového měřítka. Odborníci z Národního institutu dědictví s uznáním ocenili stav, v jakém se papírna zachovala. Jejich pozornost vzbudila aktivní činnost instituce, která je plná života a která organizuje mnohé kulturní projekty a realizuje činnosti, během kterých je popularizována historická technika čerpání papíru./p>

Rozporządzenie Prezydenta RP

Abychom ještě lépe pečovali o památník dějin – Muzeum papírnictví v Dusznikách, započali jsme snažení o zápis na listinu světového dědictví UNESCO. Jedná se složitou a dlouhodobou proceduru, věříme ale, že bude završena úspěchem.