Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Skąd się wziął papier?

Zrób sobie kartkę

Lekcja historii inaczej

Stojí za to vědět

Stojí za to vědět, že:

 •  
  • v Dusznikach čerpání papíru začalo před rokem 1562,
  • dusznický papírenský mlýn je dnes jednou z nejcennějších památek ve světovém měřítku a v r. 2011 získal status historického pomníku,
  • v současné době je vyvíjeno úsilí o zapsání papírny na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO (od října 2019 byl mlýn zapsán na indikativní seznam UNESCO),
  • první polský papírenský mlýn vznikl v r. 1491 v obci Prądnik Czerwony (dnes čtvrť Krakova),
  • v r. 1798 Francouz Louis Nicolas Robert vynalezl papírenský stroj; rozšíření strojní výroby vedlo k nahrazení mlýnů továrnami na papír (do dnešních dnů se v Evropě zachovalo pouze 30 papírenských mlýnů),
  • na světě se ročně vyrobí asi 413 mil. tun papíru, z toho 4.8 mil. tun v Polsku (podíl naší země na celosvětové výrobě dosahuje 1,2 %),
  • až 2,9 mil. tun (asi 60 %) papíru vyrobeného v Polsku je určeno na obaly, téměř 0,7 mil. tun (asi 15 %) pro hygienické a sanitární účely, psací a tiskařský papír se vyrábí v množství 0,8 mil. tun (asi 17 %),
  • průměrný obyvatel světa spotřebuje asi 54 kg papíru ročně a obyvatel Polska asi 140 kg,
 •  
  • papír se začal vyrábět v Číně asi v r. 105 př. n. l. a za vynálezce papíru se uznává Caj Lun,
  • první v dějinách lidstva archy papíru byly vyrobeny z morušových vláken a hadrů, starých rybářských sítí a lan,
  • do 19. století byla základní papírovou hmotou v evropských papírnách vlákna získaná z hadrů,
  • dřevo bylo poprvé použito pro výrobu papíru v r. 1844,
  • v současnosti papírenský průmysl používá stále více odpadního papíru, zejména pro výrobu obalového a novinového papíru,
  • v Evropě první papírny založili na jihu Itálie a Španělska Arabové v 10. a 11. století,
  • ve 13. století se k pohánění papírenských strojů používalo vodní kolo; proto se papírny nazývaly papírenské mlýny,
  • během pěti století vzniklo v Evropě několik tisíc papírenských mlýnů.