Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Współpraca z Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu

05.11.2021

W dniu 3 listopada 2021 r. dyrektor muzeum, dr hab. Maciej Szymczyk podpisał list intencyjny o współpracy z płk Sławomirem Krywko, dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu.

Strategicznym celem funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu jest bezpieczne i zachowane dziedzictwo kulturowe. Współdziałanie w zakresie szkolenia i prowadzenia kursów, prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowywanych materiałów szkoleniowych oraz realizacja wspólnych projektów w obrębie działalności szkoleniowej i badawczej to najważniejsze obszary współpracy. Wykorzystanie potencjału obu instytucji przyczyni się do efektywniejszego  przygotowania specjalistów ds. ochrony dóbr kultury w resorcie obrony narodowej.  

Podpisanie listu intencyjnego było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie ochrony dóbr kultury, a także do sprecyzowania obszarów współpracy muzeum z Ośrodkiem w zakresie szkoleń. Wiele uwagi poświęcono na omówienie kwestii przygotowywanej nominacji dotyczącej wpisania młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W uroczystości uczestniczył prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Eysymontt, wybitny znawca historii urbanistyki, rewaloryzacji miast i architektury średniowiecznej, od wielu lat współpracujący z Muzeum Papiernictwa w roli eksperta naukowego.

Janusz Zając

fot. Rafał Łebkowski