Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Rada Muzeum 2021

05.08.2021

23 lipca 2021 r. w Dusznikach-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Papiernictwa. Gremium to składa się z wybitnych specjalistów w dziedzinach którymi zajmuje się dusznicka instytucja. Zasiadają w nim przedstawiciele środowiska papierniczego, świata muzeów, specjaliści w zakresie ochrony zabytków, znawcy turystyki oraz reprezentanci wyższych uczelni z którymi współpracuje Muzeum.

W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady, a wśród nich dwoje nowych członków Rady Muzeum Papiernictwa – Aneta Muskała – prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich i wiceprezes International Paper Kwidzyn oraz Tomasz Katewicz – prezes Zarządu Mondi Świecie S.A. Nową przewodniczącą Rady została wybrana Aneta Muskała. Funkcję objęła po rezygnacji z dalszego jej pełnienia przez Macieja Kunda piastującego stanowisko w latach 2019-2021.

W trakcie posiedzenia dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk dokonał podsumowania działalności merytorycznej Muzeum w 2020 r., a także przedstawił plany na 2021 r. Ponadto dyrektor Szymczyk oraz wicedyrektor Joanna Seredyńska zaprezentowali plany rozwoju Muzeum Papiernictwa, opracowywane w celu zabezpieczenia funkcjonowania instytucji w aspekcie przygotowania młyna papierniczego do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz budowy kanału ulgi, mającego zabezpieczyć budynki papierni przed powodzią.

W przyjętych uchwałach Rada pozytywnie zaopiniowała działalność Muzeum w 2020 roku oraz plany na 2021 rok, uznając jednocześnie, że ambitne zamierzenia stawiają dusznicką instytucję  wśród najaktywniejszych muzeów w skali całego kraju. Ponadto z przychylnością członków Rady spotkały się plany inwestycyjne. Jednocześnie Rada wystosowała apel do władz państwowych i samorządowych o udzielenie Muzeum Papiernictwa pomocy niezbędnej do ich realizacji. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.