Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Papiernia na liście informacyjnej UNESCO

16.10.2019

W dniu 16 października 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosiło młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju jako kandydata Rzeczypospolitej Polskiej do wpisu na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dokumentacja sporządzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Muzeum Papiernictwa została podpisana przez wiceminister kultury, generalnego konserwatora zabytków prof. dr hab. Magdalenę Gawin.

Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Następstwem zgłoszenia będzie wpisanie młyna na tzw. listę informacyjną UNESCO (Tentative List), co jest jednoznaczne z publicznym ogłoszeniem kandydatury i rozpoczyna fazę właściwych przygotowań i serię bardzo drobiazgowych kontroli obiektu. Wydarzenie to otwiera nowy rozdział w przygotowaniach do wpisu na listę UNESCO najcenniejszych europejskich młynów papierniczych. Pod kierownictwem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju o wspólny wpis zabiegają również historyczne papiernie z Czech (Velke Losiny), Niemiec (Homburg) i Francji (Ambert). Kolejne działania będą zmierzały do przygotowania w okresie do 4 lat wspólnej międzynarodowej nominacji na listę UNESCO obejmującej najcenniejsze historyczne papiernie z Polski, Czech, Niemiec, Francji i być może z innych krajów.

Muzeum Papiernictwa musi zrealizować liczne działania przygotowawcze. Ważnym przedsięwzięciem jest zintensyfikowanie badań historii papiernictwa, nie tylko na obszarze Polski, ale również na świecie. Pozwoli to naszej placówce przekształcić się w międzynarodowy ośrodek gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziejach papiernictwa. Innym niezwykle istotnym zadaniem będzie modernizacja ekspozycji muzealnych pod kątem obsługi znacznie większej liczby zwiedzających niż obecnie. Niezbędne jest również stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej w obrębie papierni (m.in. centrum obsługi turystów, punkty gastronomiczne, miejsca parkingowe). Konieczność realizacji tych przygotowań wymusza fakt, że wpis na listę UNESCO wiąże się z kilkukrotnym zwiększeniem liczby zwiedzających, na co dusznickie muzeum musi zostać w ciągu najbliższych kilku lat dobrze przygotowane.

Lista informacyjna UNESCO (Tentative List),  to spis miejsc uznanych za zasługujące na wpis na listę światowego dziedzictwa, które znajdują się na terytorium danego Państwa-Strony. Listę tworzą obiekty, które państwo zamierza zaproponować do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W chwili obecnej na liście informacyjnej UNESCO znajduje się 5 obiektów zlokalizowanych w Polsce:

  • Modernistyczne Śródmieście Gdyni (2019)
  • Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym (2019)
  • Gdańsk – miasto wolności i pamięci (2005)
  • Kanał Augustowski (2006)
  • Pienińska dolina Dunajca (2006)

*

W związku z z oficjalnym zgłoszeniem kandydatury dusznickiego młyna papierniczego do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w południe 17 października w Muzeum Papiernictwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych.

Wystąpili na niej dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk, dyrektor Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy UMWD Wojciech Biliński oraz Grzegorz Grajewski – szef Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Dyrektor Maciej Szymczyk przedstawił główne zadania niezbędne do realizacji przez Muzeum Papiernictwa w okresie przygotowań do wpisu młyna na listę UNESCO:

  1. koordynacja działań całej grupy młynów papierniczych z Polski, Czech, Niemiec i Francji w celu sprawnego przygotowania wspólnej nominacji;
  1. zintensyfikowanie badań historii papiernictwa, nie tylko na obszarze Polski, ale również na świecie;
  1. budowa międzynarodowego ośrodka gromadzenia i upowszechniania informacji o dziejach papiernictwa;
  1. modernizacja ekspozycji muzealnych pod kątem obsługi znacznie większej liczby zwiedzających niż obecnie;
  1. stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej w obrębie papierni (m.in. centrum obsługi turystów, punkty gastronomiczne, miejsca parkingowe).

Dyrektor Wojciech Biliński potwierdził ogromną wartość projektu dla Dolnego Śląska oraz kultury Polskiej. Jednocześnie wskazał na konieczność wsparcia podejmowanych działań zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dr Grzegorz Grajewski wskazał, że koncepcja seryjnego wpisu na listę UNESCO kilku najcenniejszych młynów papierniczych z różnych krajów europejskich znacznie zwiększa szanse na sukces projektu realizowanego przez Muzeum Papiernictwa.

Zaraz po konferencji rozpoczęło się posiedzenie Rady Muzeum Papiernictwa.