Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Dusznicki młyn papierniczy prezentowany na konferencji w Gdyni

15.06.2022

10 czerwca 2022 r. w gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej odbyła się konferencja naukowa poświęcona ochronie dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych.

Przedsięwzięcie zorganizowała Akademia Marynarki Wojennej i Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem w Zagrożeniu. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Katarzyna Pałubska – dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN, dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Dorota Sidorowicz-Mulak – wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz dr hab. Maciej Szymczyk – dyrektor Muzeum Papiernictwa. Dusznicki młyn papierniczy został przedstawiony w kontekście zabezpieczenia cennego zabytku przed zagrożeniami pożarowymi, powodziowymi i wojennymi. Prelekcja przygotowana przez dyr. muzeum stała się okazją do zaprezentowania historii i walorów dusznickiej papierni.