Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Wystawy czasowe

Bardzo istotnym elementem kulturalnej działalności Muzeum są wystawy czasowe. Zazwyczaj są one związane z papierem – w maksymalnym wymiarze są to ekspozycje sztuki papieru, część wystaw poświęcona jest pracom artystycznym powstającym na papierze (grafika, malarstwo), inne dziejom technik papierniczych, drukarskich, prezentują grupy produktów papierowych (banknoty, pieniądze zastępcze, paszporty).

Ekspozycje historyczne prezentowane w muzealnych galeriach dotyczą głównie Dusznik-Zdroju, Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. Niektóre prezentacje wiążą się z funkcjonowaniem Muzeum w środowisku lokalnym – dotyczą prac twórców lokalnych, w tym tych najmłodszych.

Organizujemy 10-12 wystaw czasowych rocznie, do tego plenery artystyczne i liczne imprezy okolicznościowe. Przeciętny okres trwania wystawy to ok. miesiąc. Często towarzyszą im wydawnictwa katalogowe. Wystawy są bardzo szeroko promowane, głównie poprzez stronę www, media społecznościowe oraz lokalne.

Wystawy odbywały wcześniej się w galerii ulokowanej w dawnych letnich pokojach mieszkalnych budynku głównego papierni. Chcąc rozszerzyć działalność w tej dziedzinie, w 2008 r. Muzeum zaadaptowało przylegające pomieszczenie wykorzystywane wcześniej do suszenia papieru czerpanego, urządzając w nim powierzchnię ekspozycyjną. W 2012 r., po rozpoczęciu projektu przebudowy i adaptacji budynku dawnej suszarni papieru, trzeba było wyprowadzić funkcjonujące w nim biura na okres prowadzenia prac. Z powodu braku innych pomieszczeń musiały one zostać umiejscowione właśnie w nowej sali ekspozycyjnej. Działalności wystawienniczej pomieszczenie przywrócono  w maju 2017 r.

W sierpniu tego samego roku w  jednej z nowo powstałych sal budynku dawnej suszarni papieru otwarta została nowoczesna galeria sztuki papieru. Prezentowane są w niej prace najwybitniejszych twórców krajowych i zagranicznych. Ekspozycji towarzyszy oprawa multimedialna z bogatym zasobem informacji o sztuce papieru, jej artystach i ich dziełach. Galeria powstała w ramach realizowanego w latach 2014 – 2017 projektu pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów”. Projekt finansowano z funduszy norweskich i funduszy EOG, środków samorządu dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.


informacje o bieżących wystawach