Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Biblioteka

Gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia opracowania naukowe i fachowe z dziedzin objętych przedmiotem działalności Muzeum, prowadzi prace nad bibliografią papiernictwa oraz realizuje zadania związane z działalnością informacyjną o zbiorach bibliotecznych muzeum. Organizuje prelekcje i wystawy.