Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Skąd się wziął papier?

Zrób sobie kartkę

Lekcja historii inaczej

Czy twoja dycha jest prawdziwa?

zajęcia muzealne

 

Cele zajęć:

  1. Upowszechnianie wiedzy o:
  • historii polskich banknotów,
  • roli własnej waluty w umacnianiu świadomości narodowej i patriotyzmu,
  • znaczeniu pieniądza dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego,
  • zadaniach własnej waluty w dziedzinie rozwoju gospodarczego,
  • artystycznej warstwie wizerunków banknotów (niemal każdy polski banknot jest miniaturowym dziełem sztuki).
  1. Informowanie o niebezpieczeństwie dla systemu pieniężnego wynikającego z problemu fałszowania banknotów.
  2. Przestrzeganie przed udziałem w procederach fałszowania lub kolportowania fałszywych banknotów.
  3. Ostrzeganie o niebezpieczeństwach dla użytkowników banknotów, wynikających z działalności fałszerzy.
  4. Praktyczna nauka rozpoznawania zabezpieczeń zastosowanych we współczesnych polskich banknotach.

Przebieg zajęć:

Zajęcia trwają do dwóch godzin. Składają się z części teoretycznej, tematycznego zwiedzania ekspozycji „Polski pieniądz papierowy” oraz praktycznych warsztatów, traktujących o zabezpieczeniach polskich banknotów.  Do dyspozycji uczestników są mikroskopy i lampy UV.  Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje arkusz z podstawowymi zabezpieczeniami: znakiem wodnym i odciśniętą własnoręcznie suchą pieczęcią.

Grupy docelowe:

Zajęcia przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych, uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i średnich oraz dla osób dorosłych (każdy dziś ma kontakt z pieniędzmi, zatem we własnym interesie powinien znać sposoby odróżniania banknotów prawdziwych od fałszywych).

Preferujemy grupy do 25 osób. W przypadku większej liczby uczestników, grupa dzielona jest na 2 części, które na przemian uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Zasady odpłatności:

Cena lekcji muzealnych od 1 osoby wynosi 25 zł. Uczestnicy otrzymują na pamiątkę  arkusz papieru czerpanego z przykładowymi zabezpieczeniami. Osoby niepełnosprawne płacą 20 zł. Opiekunowie (1 opiekun na 10 uczestników) mają wstęp bezpłatny. O innych ulgach (w tym sezonowych) więcej na stronie internetowej muzeum: www.muzeumpapiernictwa.pl w zakładce „Edukacja”.

 

Rezerwacje:

Dział Edukacji Muzealnej, tel. 748-627-401, e-mail: [email protected]

D. Zielińska-Pytlowany. Zajęcia edukacyjne na wystawie Polski pieniądz papierowy

I. Janicki. Polski pieniądz papierowy