Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

„Banknoty” opozycji antykomunistycznej w Polsce z lat 80. XX w.

14.12.2021

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 13 grudnia, otwarta została wystawa, która prezentuje tzw. cegiełki, drukowane przez podziemną Solidarność i inne nielegalne wówczas organizacje opozycyjne. Dla zwiedzających wystawa dostępna jest od 14 grudnia do połowy stycznia 2022 r .

Dystrybucja „cegiełek” była jednym z elementów antykomunistycznej propagandy, a także sposobem pozyskiwania funduszy na działalność podziemnych formacji opozycyjnych. Były one tworzone na wzór ówczesnych polskich banknotów obiegowych czy amerykańskich dolarów, a wizerunki znanych Polaków, były na nich zastępowane karykaturami rządzących.

Pieniądze ze sprzedaży „banknotów” przeznaczano na pomoc dla więzionych opozycjonistów oraz ich rodzin jak również na bieżącą działalność wydawniczą, lecz przede wszystkim stanowiły one wyraz sprzeciwu dla panującej w naszym kraju rzeczywistość.

Inną formą walki podziemnej opozycji z komunistycznymi władzami było wykonywanie nadruków propagandowych na obiegowych banknotach.

Cegiełek wyprodukowanych w całej Polsce powstało ok. 70 typów, jednak niektóre pojawiły się w kilku odmianach. Te najciekawsze, po 40 latach prezentowane są w Muzeum Papiernictwa, dzięki uprzejmości Przemysława Ziemby – prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Banknoty te, będące symbolem walki o niepodległą Polskę, stanowią istotny element jego kolekcji.

Wystawa realizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.