Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Krátkodobé výstavy

Velice důležitou součástí kulturní činnosti Muzea jsou krátkodobé výstavy. Většinou jsou spojeny s papírem – nejčastěji se jedná o výstavy umění papíru, část výstav je věnována uměleckým pracím vznikajícím na papíru (grafika, malířství), dalším papírenským a tiskařským technikám nebo prezentují skupiny papírových výrobku (bankovky, zástupné peníze, cestovní pasy).

Historické expozice, které jsou v muzeu k vidění, se týkají především obce Duszniki-Zdrój, Kladska a Dolního Slezska. Některé výstavy jsou spojeny s fungování Muzea v lokálním kontextu – týkají se místních tvůrců, včetně těch nejmladších.

Organizujeme 10-12 krátkodobých výstav ročně, dále pak umělecké plenéry a mnohé slavnosti. Průměrná doba trvaní výstavy je přibližně měsíc. Často výstavy doprovází vydání katalogu. Výstavy jsou široce propagovány, hlavně na internetových stránkách, sociálních sítích a v místním tisku.

Výstavy se konají v galerii, která se nachází v původních letních obytných pokojích hlavní budovy papírny. Aby mohlo rozšířit svou činnost, v roce 2008 Muzeum přizpůsobilo přilehlou místnost, využívanou dříve k sušení čerpaného papíru, a zařídilo v ní výstavní prostor. Ale během roku 2012, po zahájení projektu přestavby a adaptace budovy sušírny, bylo nutné vystěhovat kanceláře na období vedení prací. Z důvodu nedostatku jiných místností musely být umístěny v novém výstavním sále. Teprve zakončení projektu přestavby a přizpůsobení budovy sušírny navrátí tuto místnost jejímu uměleckému účelu.