Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

O projektu

V dusznickém papírenském mlýně postupně provádíme rekonstrukční, renovační, zabezpečovací a adaptační práce, snažíme se o rozšiřování kulturní a vzdělávací nabídky muzea. Tyto činnosti s sebou nesou vysoké finanční náklady.

Tým zaměstnanců zpracoval projekt s názvem Renovace a adaptace pro kulturní účely historické budovy sušírny a protipožárního zabezpečení komplexu Muzea papírnictví v obci Duszniki-Zdrój včetně konzervace a digitalizace sbírek.

V roce 2014 získal tento projekt podporu v rámci Finančního mechanizmu Evropské hospodářského prostoru a Norského finančního mechanizmu pro období 2009-2014 – Program Konzervace a revitalizace kulturního dědictví. Byl mezi 21 vybranými žádostmi o dofinancování z 277 projektů.

Fondy

Částka dotace je 6.682.490 PLN, celková hodnota úkolu je rovna 9.562.660 PLN. Vlastní vklad byl zajištěn samosprávou Dolnoslezského vojvodství, které je organizátorem Muzea Papírenství.

Realizace projektu bude trvat do konce prvního čtvrtletí roku 2016. V tomto období bude ukončena renovace a adaptace budovy sušírny, vznikne moderní protipožární zabezpečení celého objektu papírenského mlýna, bude provedena konzervace a digitalizace části muzejních sbírek.

Během celého období realizace projektu informujeme o jeho předpokladech, průběhu a výsledcích. Provádíme celou řadu činností majících za cíl propagovat fondy, náš projekt a jeho očekávané a získané výsledky.

Aktuality – projekt