Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

EOG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Konserwacja i digitalizacja zbiorów

Renowacja i adaptacja

Fondy

Norský finanční mechanismus a Finanční mechanizmus Evropského hospodářského prostoru (neboli tzv. norské fondy a fondy EHP) mají formu nevratné zahraniční pomoci udělované Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem novým členským státům EU.

Fondy jsou spojeny se vstupem Polska do Evropské unie a zároveň se vstupem Polska do Evropského hospodářského prostoru (EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

Výměnou za finanční pomoc, státy-dárcové využívají přístup na vnitřní trh Evropské unie (aniž by byli jejími členy).

Mezi hlavní cíle norských fondů a fondů EHP patří: přispívání ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v oblasti Evropského hospodářského prostoru a upevňování oboustranných vztahů mezi státy-dárci a státy-příjemci.

V rámci norských fondů a fondů EHP bylo vyděleno několik programů (oblastí podpory). V rámci daného programu je možné získat dofinancování na projekty s obdobnou tématikou. Především zde patří: ochrana životního prostředí (včetně obnovitelných zdrojů), kulturní dědictví, zdraví, vědecký výzkum a stipendia.

Za realizaci každého programu odpovídají instituce nebo organizace, které se specializují v dané oblasti, např. v případě kulturního dědictví – 7 Ministerstvo kultury. Tyto instituce plní funkci tzv. operátora programu.

Oficiální internetové stránky EHP a Norska