Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Japonská papírenská dílna ve sbírkách Muzea papírenství

12.07.2022

Před nedávnem byla do sbírek Muzea papírenství přidána originální papírenská dílna z japonského města Echizen, kde tradice výroby papíru trvá 1300 let. Dar se skládá ze zařízení na výrobu papíru, oltáře s figurkou bohyně papíru Kawakami Gozen a obsáhlé kolekce washi archů – je to dar rodiny Yamaguchi a mnoha dalších papírníků působících v tomto městě. Díky japonským dárcům má Muzeum papírenství jednu z nejzajímavějších sbírek souvisejících s japonským papírenstvím na našem kontinentu. Obsáhlé sbírky japonských washi archů se nacházejí ještě ve dvou evropských muzeích: Victoria and Albert Museum v Londýně a v Etnografickém muzeu v Leidenu. Pouze však v Dusznikach kromě archů papíru můžeme vidět všechna zařízení na jejich výrobu. Papírenský mlýn v Dusznikach je tak nejen důležitým místem pro udržování evropské tradice výroby papíru, ale také se stává stále důležitějším místem pro shromažďování předmětů a znalostí o výrobě papíru v celosvětovém měřítku.

Japonská sbírka je vystavena v Muzeu papírenství od 8. července do 2. října 2022.

 

Některé nástroje obsažené ve sbírce se datují do první poloviny dvacátého století, avšak většina z nich pochází z konce minulého století. Lze zde uvidět mj. stolní desku pro drcení surovin, velkoformátovou čerpací káď, sadu sít pro výrobu velkých formátů papíru, stolní desku pro jejich vyložení, sadu prken na sušení a hlazení archů. Je těžké jednoznačně určit, kdy rodinná dílna Yamaguchi vznikla, je to určitě více než 120 let – je tedy svědectvím o tradičním japonském papírenském řemesle. Samotný pan Kazuo Yamaguchi se zabýval výrobou papíru téměř 75 let. Rodinné archivy uvádějí, že je zástupcem přinejmenším třetí generace papírenských mistrů.

Papírenské dílny v Echizenu jsou dodnes zdrojem vynikajících papírenských výrobků, oceňovaných mimo jiné na císařském dvoře. Umění výroby washi papíru má obrovský význam pro rozvoj japonské civilizace, o čemž svědčí i jeho zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2014. Archy washi se vyrábějí z rostlin gampi, papírové moruše nebo mitsumaty vyskytujících se v Japonsku, a přestože mohou být velmi tenké, jsou mnohem odolnější než celulózové archy používané na Západě. Díky použití velkoformátových sít mohou mít washi papíry formáty několikrát větší než archy vyráběné v evropských papírenských mlýnech. Používají se nejen pro psaní, ale také pro výrobu oděvů, dekorací, bytového vybavení a konzervování památek a uměleckých děl.

Stojí za to dodat, že washi papír již po staletí fascinoval mnoho Evropanů. Díky výstavě v Muzeu papírenství nebude třeba jezdit do Japonska, aby bylo možné zhlédnout originální dílnu na výrobu washi a archy vyrobené papírenskými mistry z Echizenu.

Na přípravě expozice se spolupodíleli Joanna Kokoć, iniciátorka dovezení japonské papírenské dílny do Polska, a Wojciech Luchowski. Čestným patronem výstavy je Japonské velvyslanectví v Polsku.