Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Informace o mezinárodních ujednáních ve věci přípravy k zápisu nejcennějších papírenských mlýnů na seznam UNESCO

08.04.2022

V období od listopadu 2021 do začátku dubna 2022 se uskutečnila čtyři mezinárodní setkání zástupců polského ministerstva kultury a národního dědictví (s účastí prof. Bogusława Szmygina, předsedy ICOMOS a vedení Muzea papírenství) se zástupci ministerstev odpovědných za světové dědictví v České republice, Německu, Itálii a Španělsku. Všechna setkání probíhala ve velmi dobré atmosféře. Účastníci jednání přiznali, že papírenské mlýny v Dusznikach-Zdroji, Velkých Losinách, Homburgu, Pescii a Capellades mají obrovský význam pro kulturu.

Partneři z České republiky, Německa, Itálie a Španělska uznali, že projekt by měl být realizován pod polským vedením. Ministerstvo kultury a národního dědictví oznámilo připravenost k předložení nominace Centru světového dědictví v Paříži v lednu 2024 (za předpokladu, že nominaci připraví a schválí každá země). Muzeum papírnictví v Dusznikach Zdroji souhlasilo s koordinací zpracování nominací.

V současné době se za podpory partnerů z Německa a Itálie připravuje návrh mezinárodní smlouvy o zásadách spolupráce. Zároveň muzeum papírenství pověřilo odborníky pod vedením prof. Bogusława Szmygina zpracováním předběžné nominace. Podle plánů bude kompletní nominace hotová do konce roku 2023 a v lednu 2024 bude předložena Centru světového dědictví v Paříži.