Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Pravidla pro návštěvu Muzea papíru

Příloha k příkazu č. 3/2022 ředitele Muzea papíru ze dne 28.3.2022.
Platí od 29. března 2022.

 

§ 1. Obecná ustanovení

Řád návštěvy Muzea papíru definuje pravidla využívání kulturních služeb muzea a jeho účelem je zajistit bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců muzea.
Muzeum je otevřeno pro návštěvníky:
květen-srpen: pondělí až sobota, 9:00-18:00, neděle 9:00–16:00,
září – říjen: pondělí – sobota 9:00-17:00, neděle 9:00–16:00,
Listopad-duben: úterý až neděle 9:00-15:00.

Podrobné informace o otevíracích dnech a hodinách muzea a případných změnách jsou k dispozici na webových stránkách www.muzeumpapiernictwa.pl, u vstupu do muzea a v hale vedle pokladny.

Muzeum si vyhrazuje právo na změnu návštěvní doby za účelem zlepšení služeb turistického ruchu.
Aby byla zajištěna bezpečnost osob pobývajících v muzeu a majetku, je v budově a v areálu muzea prováděn video monitoring.
Expozice muzea se skládá ze dvou tras:
cesta „S papírem po dvě tisíciletí“ navštívená pomocí příběhu přehrávaného z vlastního zařízení (např. smartphone, iPad) nebo audio průvodce (bez příplatku), případně s výtiskem textů pro jednotlivé místnosti,
cesta „Umění a peníze“, zkoumaná nezávisle.

Doba prohlídky celého je cca 2 hodiny.

Celé Muzeum je možné začít navštěvovat nejpozději 2 hodiny před uzavřením muzea. Pokud návštěvníci dorazí do muzea později než 2 hodiny před ukončením výstav, bude jim k dispozici jedna z tras: „S papírem po dvě tisíciletí“ nebo „Umění a peníze“ nebo účast na workshopech výroby papíru. Nedostatek času návštěvníka návštěvou expozic není důvodem k reklamaci.
Počet návštěvníků současně pobývajících v expozicích muzea je z bezpečnostních důvodů omezen. Z tohoto důvodu může být dočasně pozastaven vstup návštěvníků na jednotlivé expozice.
Dnem volného vstupu na výstavu od května do října a o zimních prázdninách je pondělí a od listopadu do dubna (kromě zimních prázdnin) úterý.
Nabídka prohlídky zdarma je určena pouze individuálním turistům a zahrnuje návštěvu výstavy „S papírem po dvě tisíciletí“ bez audio průvodce a bez účasti na ukázce výroby papíru.
Pro rozšíření nabídky pro návštěvníky v den volné návštěvy o salon a trasu „Umění a peníze“ je zavedena možnost zakoupení vstupenky umožňující návštěvu celého muzea.

§ 2. Pravidla pro individuální obsluhu návštěvníků

Termíny vstupu do muzea jsou stanoveny každých 30 minut od 9.00. Poslední vstup do muzea je hodinu před ukončením výstav.
Zavádí se limit jednotlivých návštěvníků na datum vstupu do 30 osob.
Prohlídka je podmíněna telefonickou rezervací, realizovanou v otevírací době muzea na čísle 74 8627424. Osoby, které se neobjednají na konkrétní termín, budou obslouženy pouze v případě, že budou volná místa v limitu uvedeném v bodě 2. § 2 Řádu.

§ 3.  Pravidla pro zacházení s organizovanými skupinami

Organizované skupiny jsou přijímány pouze po předchozí rezervaci.
Vedoucí skupiny jsou povinni úzce spolupracovat s pracovníky Muzea papíru v otázkách udržování pořádku a bezpečnosti návštěvníků.
Organizované skupiny nelze kombinovat.
Organizované skupiny jsou doprovázeny audioprůvodcem s ozvučením nebo po předchozí rezervaci průvodcem muzea.
Muzeum nabízí organizovaným skupinám placené muzejní lekce.
Lekce probíhají od pondělí do pátku; je pro ně přísná rezervace termínů.
Během muzejní lekce se může v učebně praktické ubytovat až 25 účastníků.
Účastníci lekcí si před vyučováním musí bezpodmínečně vydezinfikovat ruce.

§ 4. Muzejní dílny

Muzeum nabízí návštěvníkům placené muzejní workshopy. Přednostní účast na workshopech mají lidé, kteří si zarezervovali dříve.
Workshopy se konají každý pracovní den muzea a začínají v plných hodinách.
Účastníkům se doporučuje, aby během výuky nosili roušky.
Workshopu se může současně zúčastnit až 8 osob.
Workshop je otevřen pro dospělé a děti od 5 let.
Děti do 7 let se výuky účastní pouze v péči rodičů nebo opatrovníků.

§ 5 Prodej vstupenek na muzejní služby

Návštěva expozic muzea a účast na akcích pořádaných muzeem jsou zpoplatněny.
2. Výše poplatků je uvedena v ceníku dostupném na webových stránkách muzea a v pokladně.
3. Pokladna přijímá platby v PLN, přijímá platební karty VISA a MasterCard.
4. Při prodeji vstupenek vystaví pokladna fakturu nebo účtenku a upomínkovou vstupenku. Jediným dokladem o zaplacení, který vás opravňuje k návštěvě, je účtenka nebo faktura.
Osoba, která kupuje vstupenku, může být požádána o uvedení PSČ, nebo v případě návštěvníků ze zahraničí – země původu, přičemž tyto informace jsou shromažďovány pouze pro statistické účely.
6. Prodej vstupenek může být z bezpečnostních důvodů dočasně pozastaven a současně omezen počet návštěvníků na výstavách.
7. Faktury jsou vystaveny v souladu s platnými předpisy pro osoby, instituce a podnikatelské subjekty, které mají zakoupené vstupenky na výstavy nebo muzejní dílny.

§ 6 Pravidla pro návštěvu muzea

Areál muzea je chráněn a monitorován.
2. Každá osoba navštěvující Muzeum je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v Řádu a pokyny obsluhy.
3. V budově muzea je zakázáno:
a. vstup do jiných prostor než těch, které jsou určeny pro návštěvníky,
b. odhazování odpadků,
c. dotýkat se exponátů,
d. jíst a pít,
f. kouření tabákových výrobků a elektronických cigaret,
g. běhání a klouzání po podlahách,
h. hlasité chování, rušení klidu ostatních návštěvníků, vytváření nebezpečných situací,
i. přinést na výstaviště tašky, batohy, sportovní potřeby (např. lyže),
m. fotografování a natáčení výstavních interiérů s využitím přídavného zdroje světla,
n. fotografování a natáčení bezpečnostních systémů muzea,
o. vnášet do muzea střelné zbraně, výbušniny a jiné zdraví a životu nebezpečné předměty,
p. zavádění agresivních zvířat (osoby zavádějící zvířata za ně přebírají plnou odpovědnost),
q. libovolně přesouvat prvky vybavení muzea,
r. ničení prvků vybavení muzea,
s. provozovat obchodní, reklamní nebo politickou agitační činnost.
4. V budově muzea je zakázán pobyt těmto osobám:
a. mít nebezpečné předměty nebo materiály;
b. pod vlivem alkoholu, drog nebo psychoaktivních látek;
c. jehož oděv neodpovídá vážnosti muzea.
5. Děti do 10 let mohou pobývat v muzeu pouze v péči dospělé osoby.
6. Za škody způsobené dětmi v jejich péči odpovídají rodiče a opatrovníci.

§ 7. Závěrečná ustanovení

Zakoupením vstupenky do muzea souhlasíte s těmito pravidly.
Nerespektování tohoto Řádu návštěvníky je důvodem k vyzvání návštěvníka k opuštění prostor muzea. Osoba, která byla vyzvána k opuštění prostor Muzea z důvodu nedodržení Řádu, nemá nárok na náhradu vzniklých nákladů.
Připomínky, stížnosti a požadavky týkající se činnosti muzea a návštěvnického servisu lze podávat na sekretariát muzea nebo e-mailem na [email protected].