Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Návštěva vysokých představitelů z České republiky Muzea papírenství

04.01.2023

Dne 3. ledna 2023 do Muzea papírenství zavítali vzácní hosté z České republiky v čele s předsedou České národní banky Alešem Michlou. V delegaci byli dále: ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta České republiky Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D, starosta města Náchod Jan Birke, tisková mluvčí Náchoda Nina Adlof. Muzeum navštívili také starosta města Duszniki-Zdrój Piotr Lewandowski a předseda Euroregionu Glacensis Czesław Kręcichwost.

Hlavním důvodem návštěvy vysokých představitelů české státní správy byla výstava instalovaná v Muzeu papírenství s názvem „Sousedé. Bankovky polsko-českého pohraničí“, na které byly prezentovány mj. československé a české bankovky. Kromě toho hosté uvedli, že jejich záměrem je posílení dobrých sousedských vztahů mezi Polskem a Českou republikou, zejména v rámci přeshraniční spolupráce, kterou realizují samosprávné orgány Náchoda, Kudowy-Zdroje a Dusznik-Zdroje a Euroregion Glacensis.

Hosty přivítal ředitel Muzea papírenství Maciej Szymczyk, který vysvětlil cíle zpřístupnění výstavy: povzbuzení Čechů k návštěvě dusznického muzea a šíření znalostí o kultuře a historii České republiky Polákům a v Polsku mezi českými návštěvníky. Pak hosty výstavou provedli kurátoři: Karolina Dyjas a Marcin Wyszyński, kteří poukázali na podobnosti a rozdíly mezi československými a od roku 1993 českými bankovkami a bankovkami, které byly v oběhu v obdobných historických obdobích v Polsku.

Další atrakcí, kterou zaměstnanci muzea připravili, byla ukázka ruční výroby papíru a otiskování dlaní do papírové hmoty. Pro každého hosta byly zhotoveny dva papírové otisky, jeden pro majitele dlaně a druhý pro sbírku Muzea papírenství.

Na závěr setkání ředitel Szymczyk informoval hosty o mezinárodním projektu, který realizuje Polsko s věcným zapojením Muzea papírenství, jehož cílem je zapsání na seznam UNESCO papírenských mlýnů z předindustriálního období. Ve skupině 6 papíren z různých zemí jsou objekty z Polska (Duszniki-Zdrój) a České republiky (Velké Losiny).

Hosté vysoce ocenili jak Muzeum papírenství, tak i projekty realizované institucí. Dokonce vyjádřili překvapení nad velmi vysokou úrovní výstavy „Sousedé. Bankovky polsko-českého pohraničí“; objevil se nápad uvést výstavu v Náchodě. S uznáním hovořili o koncepci zapsání papírenských mlýnů na seznam UNESCO.

Ing. Aleš Michl, Ph.D je přední český ekonom, který prosazuje posílení vlastní měny. Funkci předsedy České národní banky zastává od července 2022.