Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Papírenský mlýn v Dusznikach-Zdroji je polským uchazečem o zápis na seznam UNESCO

16.10.2019

Dne 16. října 2019 ministerstvo kultury a národního dědictví navrhlo papírenský mlýn v Dusznikach-Zdroji jako uchazeče Polska o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dokumentaci připravenou Národním institutem dědictví ve spolupráci s ministerstvem kultury a Muzeem papírenství podepsala náměstkyně ministra kultury, generální konzervátor památek prof. dr hab. Magdalena Gawin.

Papírna postavená v Dusznikach-Zdroji před rokem 1562 se dnes považuje za jednu z nejkrásnějších postindustriálních budov na světě. Budova má bohatě zdobené fasády a uvnitř polychromie s tajemnou biblickou scénou Josef a manželka Putifara. Umělecká hodnota nevšední u jiných objektů se používá při stanovení ceny dusznického objektu, odlišující jej od ostatních technických památek.

 Po podání přihlášky ministerstvem bude mlýn zapsán na tzv. indikativní seznam UNESCO (Tentative List), což je jednoznačné se zveřejněním kandidatury. Tato událost zahajuje novou kapitolu v přípravě na zápis na seznam UNESCO nejcennějších evropských papírenských mlýnů. Pod vedením Muzea papírenství v Dusznikach-Zdroji žádají o společný zápis také historické papírny z České republiky (Velké Losiny), Německa (Homburg) a Francie (Ambert). Cílem dalších aktivit bude příprava v období asi čtyř let společné mezinárodní nominace na seznam UNESCO, která bude obsahovat nejcennější historické papírny z Polska, České republiky, Německa, Francie a možná i z jiných zemí.

 Muzeum papírenství musí provést řadu přípravných činností. Je třeba zintenzivnit výzkum historie papírenství, a to nejen v Polsku, ale i ve světě. To umožní polskému zařízení přeměnit se v mezinárodní středisko pro shromažďování a šíření znalostí o historii papírenství. Výsledky výzkumu budou také použity pro vypracování žádosti o zápis papírny na seznam UNESCO, ve které budou náš objekt a další evropské papírny přesně popsány. Dalším mimořádně důležitým úkolem bude modernizace muzeálních expozic, aby zvládly mnohem větší počet návštěvníků než nyní. Nezbytné je také vytvoření odpovídající turistické infrastruktury v papírně – mj. centra turistických služeb, stravovacích zařízení, parkovacích míst. Zápis na seznam UNESCO je spojen s několikanásobným nárůstem počtu návštěvníků. Musíme se na to dobře připravit.

 Indikativní seznam UNESCO (Tentative List) je seznam míst, která si zaslouží být zapsána na Seznam světového dědictví, nacházejících se na území jednotlivých zemí světa. Seznam tvoří objekty, které stát chce v krátkodobém horizontu navrhnout pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

 Dr hab. Maciej Szymczyk
ředitel Muzea papírenství