Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Oprava střechy dokončena

16.12.2010

16. prosince 2010 proběhla za účasti zástupců památkového úřadu kolaudace střechy sušárny papíru z 18. století, tvořící součást komplexu budov Muzea papírenství. Oprava střechy probíhala od září tohoto roku v rámci projektu „Duszniki Zdrój, komplex Muzea papírenství: oprava a restaurování konstrukce střechy a výměna dřevěné šindelové krytiny na budově sušárny – II. etapa“. Práce v hodnotě překračující půl milionu zlotých byly financovány z dotací polského Ministerstva kultury a národního dědictví, samosprávy Dolnoslezského vojvodství a z vlastních zdrojů Muzea papírenství. Projekt opravy vyhotovila firma Biuro Projektów i Ekspertyz  CCI Sp. z o.o. z Długołęky u Wrocławi a autorem jeho zpracování byl dr inż. Lech J. Engel. Opravu provedla wrocławská firma Castellum, která se specializuje na rekonstrukce památkových objektů. Stavební dozor vykonával mgr inż. Maksymilian Gutfreund a ze strany muzea na realizaci projektu dohlížela zástupkyně ředitele mgr Joanna Seredyńska.

Původním záměrem projektu bylo zpevnění krovu výměnou některých trámů a kompletní výměna šindelové krytiny. V průběhu opravy se však ukázalo, že hlavní nosný trám na jižní straně střechy – jeden z nejdůležitějších konstrukčních prvků tohoto objektu – je téměř na celé délce prohnilý.  Výměna 18,8 m dlouhého trámu procházejícího celou budovou byla časově náročná a neobyčejně komplikovaná. Jeho vymontování v jednom kuse nebylo možné, proto musel být rozdělen na 4 části. Každý vyjmutý díl byl okamžitě nahrazen novým a teprve pak se přistupovalo k výměně další části. Po vymontování prvního dílu se zjistilo, že v jeho ztrouchnivělé části panovaly příznivé podmínky pro vosy, které si tam vybudovaly ohromné hnízdo. Práce navíc ztěžovalo počasí, které bylo letos na podzim velmi nepříznivé.

Po ukončení opravy mají všechny budovy Muzea papírenství zpevněný krov a vyměněnou střešní krytinu. Doufáme, že investice v hodnotě kolem jednoho a půl milionu zlotých (střecha papírenského mlýna byla opravena v roce 2009 za téměř jeden milion zlotých) zabezpečí tyto objekty na nejbližší desetiletí. Životnost nových štípaných šindelů z modřínového dřeva závisí na správné údržbě, proto v příštím roce chceme střechu ošetřit vhodnými impregnačními a ohnivzdornými přípravky.

Je třeba zdůraznit, že opravy prováděné v roce 2010 neomezily přístup návštěvníků do muzejních expozic, které byly v běžném provozu. V té době také proběhly všechny plánované akce, mimo jiné tři dočasné výstavy a velká konference, což můžeme považovat za významný organizační úspěch zaměstnanců muzea a skupiny pracovníků provádějících opravy.