Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Konference v Niederzwönitzu o zápisu historických papíren na seznam UNESCO

31.03.2023

Dne 27. března 2023 se ve městě Zwönitz, ležícím v Sasku, konalo mezinárodní setkání k projektu zápisu evropských papírenských mlýnů na Seznam světového dědictví UNESCO. Na pozvání německých partnerů se události zúčastnili zástupci ministerstev a památkových úřadů z České republiky, Německa a Španělska a také správci papírenských mlýnů ležících v těchto zemích, zapojených do projektu. Polskou stranu, která je vedoucím partnerem projektu, zastupovali: ředitelka odboru ochrany památek Ministerstva kultury a národního dědictví dr Katarzyna Pałubska, předseda Polského národního výboru Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS prof. Bogusław Szmygin a zástupci Muzea papírenství v Dusznikach-Zdroji – dr hab. Maciej Szymczyk (ředitel), Joanna Seredyńska (zástupkyně ředitele) a Emilia Dziewiecka (koncipientka).

Setkání zahájili místní hostitelé čili zástupci Technického muzea v Niederzwönitzu, kteří přivítali zúčastněné hosty. Pak se slova ujala Frederike Hansell zastupující kontaktní místo UNESCO v Berlíně a Eva Battis-Schinker a Christine Krebs zástupkyně saských památkových úřadů z Drážďan. Po slavnostním úvodu jednání se hosté vydali na prohlídku nedalekého papírenského mlýna v Niederzwönitzu, který se nedávno zapojil do projektu UNESCO. První zmínky o této papírně pocházejí z roku 1568 a tradice čerpání papíru sahají až do roku 1873. Dnes zde sídlí Technické muzeum a tradice ruční výroby pokračuje v rámci workshopů pro návštěvníky. Mlýn má vysokou architektonickou hodnotu a je významným bodem na místní a evropské cestě průmyslového dědictví.

Po návštěvě papírenského mlýna nastal čas na jednání, jehož cílem bylo seznámení všech účastníků s projektem a stanovení společné další politiky pro jeho realizaci. Jako první se hlasu ujala ředitelka Katarzyna Pałubska, která představila stanovisko polského Ministerstva kultury a národního dědictví ve vztahu k myšlence sériového zápisu evropských papírenských mlýnů předindustriální éry na Seznam světového dědictví UNESCO. Pak ředitel Maciej Szymczyk a Emilia Dziewiecka přednesli účastníkům prezentaci věnovanou myšlence projektu a jeho vývoji v posledních letech. Vystoupení zástupců polské strany zakončil prof. Bogusław Szmygin, který prezentoval úspěšné výsledky polských odborníků, získané v rámci výzkumných expedic do evropských papírenských mlýnů. Profesor stručně představil shromážděným nejzajímavější evropské papírny a ukázal obrovský přínos polských odborníků.

Po prezentacích polské strany proběhla diskuse, během níž si účastníci setkání vyměnili zkušenosti s prací na projektech UNESCO a projednali sporné otázky týkající se současného stavu. Byl stanoven harmonogram koordinovaných prací všech zúčastněných zemí pro další realizaci projektu a byly navrženy předběžné termíny pro následná setkání mezi zástupci zúčastněných zemí projektu a správci papírenských mlýnů. Setkání ve Zwönitzu je třeba považovat za významný krok vpřed v realizaci projektu zápisu dusznického mlýna a partnerských objektů na Seznam světového dědictví UNESCO.